SubjectsSubjects(version: 953)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Further Exercises in Physics - MFOE024
Title: Další cvičení z fyziky
Czech title: Další cvičení z fyziky
Guaranteed by: Faculty of Matematics and Physics, CU (31-MFF)
Faculty: Faculty of Science
Actual: from 2012
Semester: winter
E-Credits: 2
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:0/2, C [HT]
Capacity: unlimited
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: taught
Language: Czech
Note: enabled for web enrollment
Guarantor: RNDr. Vojtěch Kapsa, CSc.
Teacher(s): RNDr. Vojtěch Kapsa, CSc.
Mgr. Filip Šebesta, Ph.D.
Annotation - Czech
Cvičení je určeno pro posluchače předmětu FOE018 Další kapitoly z fyziky pro biology. Během cvičení si studenti
zkusí vyřešit příklady ilustrující látku probíranou na přednášce.
Získají jak určitou početní zručnost, tak i hlubší pochopení způsobu, jak se fyzika aplikuje při řešení konkrétních
problémů.
Last update: FORSTOVA/NATUR.CUNI.CZ (28.06.2012)
Literature - Czech

Resnick a kol.:Fyzika.

Feynman:Feynmanovy přednášky z fyziky.

Atkins:Physical Chemistry.

Last update: Rubešová Jana, RNDr., Ph.D. (25.10.2019)
Requirements to the exam - Czech

K zápočtu je nutné splnit současně tyto podmínky:

1. Účast na cvičení v rozsahu alespoň 60%. Chybějící účast lze nahradit vypracováním dodatečných domácích úkolů (2 příklady=1 cvičení).

2. Za aktivni řešení příkladu u tabule se získává bod. Takto získané body se přičtou k zisku bodů ze zápočtového testu.

3. Zisk minimálně 75% bodů (po přičtení bodů podle podmínky 2) ze zápočtového testu. Zápočový test má dva opravné termíny a body z neúspěšných pokusů se nezapočítávají.

Last update: Rubešová Jana, RNDr., Ph.D. (25.10.2019)
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html