SubjectsSubjects(version: 953)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Population Development of the Czech Republic up to 1914 - MD360P75
Title: Populační vývoj na území ČR do roku 1914
Czech title: Populační vývoj na území ČR do roku 1914
Guaranteed by: Department of Demography and Geodemography (31-360)
Faculty: Faculty of Science
Actual: from 2022 to 2023
Semester: winter
E-Credits: 4
Examination process: winter s.:combined
Hours per week, examination: winter s.:1/1, Ex [HT]
Capacity: unlimited
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: taught
Language: Czech
Additional information: https://dl2.cuni.cz/course/view.php?id=3305
Note: enabled for web enrollment
Guarantor: doc. PhDr. Alice Velková, Ph.D.
Teacher(s): doc. PhDr. Alice Velková, Ph.D.
Incompatibility : MD360P11
Annotation -
The course consists of lectures and seminars. The lectures focus on the main features of population development in the territory of today´s Czech Republic until the year 1914. The aim of the seminars is to show a regional differentiation and to deepen students´ knowledge regarding important sources and literature.
Last update: Velková Alice, doc. PhDr., Ph.D. (01.10.2023)
Literature -

Lumír DOKOUPIL – Ludmila FIALOVÁ - Eduard MAUR - Ludmila NESLÁDKOVÁ, Přirozená měna obyvatelstva českých zemí v 17. a 18. století. Praha 1999.

Lumír DOKOUPIL – Ludmila NESLÁDKOVÁ – Radek LIPOVSKI, Populace Rakouského Slezska a severovýchodní Moravy v éře modernizace (od 60. let 19. století do první světové války). Ostrava 2014.

Ludmila FIALOVÁ a kol., Dějiny obyvatelstva českých zemí. Praha 1997.

Josef GRULICH, Populační vývoj a životní cyklus venkovského obyvatelstva na jihu Čech v 16. až 18. století. České Budějovice 2008.

Pavla HORSKÁ – Milan Kučera – Eduard MAUR– Milan Stloukal, Dětství, rodina a stáří v dějinách Evropy. Praha 1990.

Pavla HORSKÁ – Eduard MAUR– Jiří MUSIL, Zrod velkoměsta. Urbanizace českých zemí a Evropy. Praha – Litomyšl 2002.

Ludmila KÁRNÍKOVÁ, Vývoj obyvatelstva v českých zemích 1754–1914. Praha 1965.

Eduard MAUR, Populační vývoj českých komorních panství po válce třicetileté, AUCPH 3, 1972, s. 9–80.

Eduard MAUR – Pavla HORSKÁ (edd.), Dlouhodobé populační trendy na území ČSR (předstatistické období), Acta demographica 4, 1981.

Ludmila NESLÁDKOVÁ, Obyvatelstvo střední Moravy od třicetileté války do po­lo­viny 19. století, Sborník prací Filozofické fakulty Ostravské univerzity, Historica 6, 1998, s. 39–70.

Ludmila NESLÁDKOVÁ, Reprodukce kulturně odlišných skupin obyvatelstva jižní Moravy v novověku na příkladu křesťanů a židů. Acta demographica XIV, 2003.

Václav SEKERA (ed.), Obyvatelstvo českých zemí 1754–1918. Díl I 1754–1866. Praha 1978.

Last update: Velková Alice, doc. PhDr., Ph.D. (01.10.2023)
Requirements to the exam -

See the Czech sylabus.

Last update: Velková Alice, doc. PhDr., Ph.D. (01.10.2023)
Syllabus -

Sylabus is available in Czech.

Last update: Velková Alice, doc. PhDr., Ph.D. (01.10.2023)
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html