SubjectsSubjects(version: 953)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Demographic Data Collection I - MD360P73
Title: Demografické informační systémy I
Czech title: Demografické informační systémy I
Guaranteed by: Department of Demography and Geodemography (31-360)
Faculty: Faculty of Science
Actual: from 2020 to 2023
Semester: winter
E-Credits: 4
Examination process: winter s.:combined
Hours per week, examination: winter s.:2/1, Ex [HT]
Capacity: unlimited
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: taught
Language: Czech
Additional information: https://dl2.cuni.cz/course/view.php?id=2375
Note: enabled for web enrollment
Guarantor: doc. PhDr. Alice Velková, Ph.D.
Teacher(s): RNDr. Barbora Janáková Kuprová, Ph.D.
Ivana Kulhánová, Ph.D.
RNDr. Jonáš Suchánek, Ph.D.
doc. PhDr. Alice Velková, Ph.D.
Incompatibility : MD360P02
Annotation -
The course provides a broad-ranging introduction to the various sources of demographic data (civil registration system, population census, population register and sample survey), data collection methods, their advantages and limitation. The explanation is based on compiling and publishing Czech vital statistics and population census. Students are encouraged to work with Czech demographic sources. The course provides information on international systems of publishing of demographic data. The course consists of lectures and practical trainings.
Actual information in Moodle!!! (only in Czech, please write guarantee of this course)
Last update: Velková Alice, doc. PhDr., Ph.D. (01.10.2023)
Literature -

Obligatory literature:

Kučerová, E., Michalec, L. 2014. Příběh statistiky. Praha: Český statistický úřad. 49 s., ISBN: 978-80-250-2517-8.

Růžková, J., Škrabal, J. 2018. Informace o sčítání lidu, domů a bytů od vzniku samostatné Československé republiky v roce 1918. Demografie, Praha: Český statistický úřad, 60 (3), s. 276-289. ISSN 0011-8265.

Tabutin, D. 2006. Information Systems in Demography. In Caselli, G., Vallin, J., and G. Wunsh. 2006 Demography: Analysis and Synthesis, Academic Press, Volume IV, Chapter 121, p. 493-522. ISBN-10: 012765660X.

Recommended literature:

Z. Pavlík, J. Rychtaříková, A. Šubrtová, Základy demografie, Academia Praha 1986.

Z. Pavlík (ed.) Demografie nejen pro demografy, SLON Praha 1998, 2. vydání.

Z. Pavlík, K. Kalibová, Mnohojazyčný demografický slovník,(Acta demographica XIV), Praha 2005.

J. Podzimek, Prameny demografického vývoje ČSSR. VÚSEI Praha 1981.

Obyvatelstvo českých zemí v letech 1754-1918, I.-II. ČSÚ Praha 1978, 1979.

F. Fajfr, Z. Jureček, O. Ullmann, Sčítání lidu, domů a bytů. 1960. Praha: Knižnice SÚS.

Sčítání lidu, domů a bytů 1980 - Česká republika. ČSÚ Praha 1982.

Sčítání lidu, domů a bytů 1991 - Pramenné dílo, Česká republika. ČSÚ, Praha 1994 (metodické vysvětlivky)

Sčítání lidu, domů a bytů 2001 - Pramenné dílo, Česká republika. ČSÚ, Praha 2005 (metodické vysvětlivky, též internetové stránky ČSÚ).   

Sčítání lidu, domů a bytů 2011 - Pramenné dílo, Česká republika. ČSÚ, Praha 2013 (metodické vysvětlivky, též internetové stránky ČSÚ).           

Historický lexikon obcí České republiky 1869-2005, Praha 2006 (metodické vysvětlivky, též internetové stránky ČSÚ).                   

Statistický lexikon obcí České republiky 2005, Praha 2005 (metodické vysvětlivky, též internetové stránky ČSÚ.           

Internetové stránky ČSÚ : http:www.czso/cz ... (demografická ročenka - metodické vysvětlivky a další záložky podle témat přednášek)       

Journal Demografie 

Last update: Velková Alice, doc. PhDr., Ph.D. (01.10.2023)
Requirements to the exam -

See the Czech sylabus.

Last update: Velková Alice, doc. PhDr., Ph.D. (01.10.2023)
Syllabus -

Sylabus is available in Czech.

Last update: Velková Alice, doc. PhDr., Ph.D. (01.10.2023)
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html