SubjectsSubjects(version: 953)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Gender and Family - MD360P35
Title: Gender a rodina
Czech title: Gender a rodina
Guaranteed by: Department of Demography and Geodemography (31-360)
Faculty: Faculty of Science
Actual: from 2023 to 2023
Semester: summer
E-Credits: 3
Examination process: summer s.:combined
Hours per week, examination: summer s.:2/0, Ex [HT]
Capacity: 14
Min. number of students: 5
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: not taught
Language: Czech
Level: specialized
Note: enabled for web enrollment
the course is taught as cyclical
Guarantor: PhDr. Mgr. Hana Hašková, Ph.D.
Opinion survey results   Examination dates   Schedule   
Files Comments Added by
download Doing Gender_West and Zimmerman.pdf literatura pro zájemce a zájemkyně PhDr. Mgr. Hana Hašková, Ph.D.
download Leitner_2003.pdf povinná literatura PhDr. Mgr. Hana Hašková, Ph.D.
download povinna_literatura_double_standard.pdf povinná literatura PhDr. Mgr. Hana Hašková, Ph.D.
download Rethinking sex and gender_Delphy.pdf literatura pro zájemce a zájemkyně PhDr. Mgr. Hana Hašková, Ph.D.
download rovne_odmenovani.pdf povinná literatura PhDr. Mgr. Hana Hašková, Ph.D.
download Slovnik zakladnich pojmu _Gender a rovné příležitosti.pdf povinná literatura - slovník pojmů PhDr. Mgr. Hana Hašková, Ph.D.
download Ungerson_gender_care_welfare_state.pdf povinná literatura PhDr. Mgr. Hana Hašková, Ph.D.
Annotation -
The course will explore some of the basic concepts, perspectives and new insights of Gender and Family studies. It will draw upon a variety of materials, including research and film, that will highlight specific areas under discussion. The main goals of the course are: to encourage students to develop a much greater understanding of gender and family issues in contemporary society; and to help them explore their own values and actions in response to materials presented in the class.
Last update: Hašková Hana, PhDr. Mgr., Ph.D. (19.02.2016)
Syllabus - Czech

Gender a rodina

 

Přednášející:          PhDr. Hana Hašková, PhD.

                               Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., Jilská 1, 110 00 Praha 1

                               e-mail: hana.haskova@soc.cas.cz

 

Popis kurzu

Studenti a studentky se seznámí s vybranými pojmy, teoriemi, přístupy a výzkumnými otázkami v oblasti genderově senzitivního výzkumu partnerství, rodiny, reprodukce a trhu práce. Kurz je zaměřen na osvojení si kritické perspektivy při analýze genderových nerovností. 

 

Požadavky na studenty a studentky

- účast v diskusích

- vypracování zadané prezentace

- písemný test

 

Termíny

První hodina: 15.2.2023

Hodina se nekoná: 15.3, 10.5. 2023 (rektorský sportovní den)

 

Tematické okruhy přednášek a seminářů

Úvod do studia genderu

- gender; pohlaví; maskulinita a feminita; politika symbolických dichotomií; gender kontrakt; dvojí standard; genderová socializace; genderové stereotypy; statistická diskriminace; genderové role; biologický esencialismus vs. sociální konstruktivismus.

Proměny rodiny, partnerství a reprodukce; genderové aspekty životních drah

- rodina tradiční, moderní a postmoderní; nukleární neolokální rodina; pokles plodnosti a změny v časování rodičovství; životní dráhy a jejich genderové aspekty; čas historický/ kalendářní, biografický a sociální; normy životních drah.

 Mateřství, otcovství, bezdětnost, jednodětnost, sólo rodiče, rekonstituované rodiny a homoparentální rodiny

- sociální konstrukce mateřství; mateřský mýtus; bezdětnost - childfree a childless identity; sólo rodiče; proměny ženství, mužství a dětství ve společnosti tradiční, moderní a postmoderní; pečující otcové; LGBTQIA.

Diskurzy, praxe a politiky péče

- vztahy politik, diskurzů a praxe péče v mezinárodní a historické perspektivě; familializace - defamilializace - refamilializace a jejich genderová dimenze; externalizace péče; globalizace a řetězy péče.

Kombinace práce a soukromého života; placená a neplacená práce; volný čas

- kombinování pracovního a soukromého života: instituce a normy; family-friendly formy práce - pozitiva a úskalí; genderová "slepota"; afirmativní akce; placená a neplacená práce; volný čas; dělba práce v domácnosti a péče o závislé členy rodiny.

Genderové nerovnosti na trhu práce

- horizontální a vertikální segregace na trhu práce; feminizace povolání; tokenismus; znevýhodnění na trhu práce; intersekcionalita; platové nerovnosti a diskriminace; teorie genderových rozdílů na trhu práce.

Násilí

- znásilnění; sexuální obtěžování; domácí násilí; spirála domácího násilí; charakteristiky a typy domácího násilí; symbolické násilí; sexistická reklama.

 

Doporučená literatura:

časopis Gender a výzkum - dostupný na http://www.genderonline.cz/cs

Last update: Hašková Hana, PhDr. Mgr., Ph.D. (09.02.2023)
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html