SubjectsSubjects(version: 953)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Historical Demography - MD360P12N
Title: Historická demografie
Czech title: Historická demografie
Guaranteed by: Department of Demography and Geodemography (31-360)
Faculty: Faculty of Science
Actual: from 2020 to 2023
Semester: winter
E-Credits: 5
Examination process: winter s.:combined
Hours per week, examination: winter s.:2/2, C+Ex [HT]
Capacity: unlimited
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: taught
Language: Czech
Level: specialized
Additional information: https://dl2.cuni.cz/course/view.php?id=803
Note: enabled for web enrollment
Guarantor: doc. PhDr. Alice Velková, Ph.D.
Teacher(s): Mgr. Věra Slováková, Ph.D.
doc. PhDr. Alice Velková, Ph.D.
Is incompatible with: MD360P12
Files Comments Added by
download The-future-of-historical-demogr-KM_SH_HM_JK.pdf kniha The future of historical demography doc. PhDr. Alice Velková, Ph.D.
Annotation -
The course provides an introduction to the types of historical demographic resources and the methods of historical demographic analysis. A special attention is given to features of demographic behaviour in the past and the family and household in the history (main types of European families and their regional distribution). Students are encouraged to work with historical sources and to assemble "family bill" as a base product for analysis. Last but not least goal of the course is meet the students not only with possibilities but also with the limits of historical demographic research. The explanation is based on Czech resources and results of Czech historical demography research.
Last update: Velková Alice, doc. PhDr., Ph.D. (01.10.2023)
Literature -

Compulsory literature:

Pavlík, Z., Rychtaříková, J., Šubrtová, A. Základy demografie. Academia Praha. 1986.

Maur, E., Základy historické demografie, SNP Praha. 1978.

Kárníková, L., Vývoj obyvatelstva českých zemí 1754-1914, NČSAV Praha. 1965.

Horská P., Kučera, M., Maur. E., Stloukal, M. Dětství, rodina a stáří v dějinách Evropy. Panorama Praha 1990.

Fialová, L. a kol. Dějiny obyvatelstva českých zemí. Praha Mladá fronta 1997.

Recommended literature:

Antoinette Fauve-Chamoux , Ioan Bolovan and Sølvi Sogner (eds), A global history of historical demography: half a century of interdisciplinarity (Bern: Peter Lang, 2016). 

Josef GRULICH, Populační vývoj a životní cyklus venkovského obyvatelstva na jihu Čech v 16. až 18. století. (2008)

Koen MATTHIJS - Saska HIN - Jan KOK - Hideko MATSUO, The future of historical demography. Upside down and inside out. (2016)

Eduard MAUR – Alice VELKOVÁ (ed.), Rodina a domácnost v 16.-20. století. (2010)

Ludmila NESLÁDKOVÁ, Reprodukce kulturně odlišných skupin obyvatelstva jižní Moravy v novověku na příkladu křesťanů a židů. Acta demographica XIV. (2003)

Markéta PRAŽÁKOVÁ SELIGOVÁ, Život poddaných v 18. století: osud, nebo volba? (2015)

Vladimír Procházka, Česká poddanská nemovitost v pozemkových knihách 16. a 17. století. (1963)

Dana ŠTEFANOVÁ, Erbschaftspraxis, Besitztransfer und Handlungsspielräume von Untertanen in der Gutsherrschaft. Die Herrschaft Frýdlant in Nord­böhmen, 1558–1750. (2009)

Alice VELKOVÁ, Krutá vrchnost, ubozí poddaní? Proměny venkovské rodiny a společnosti v 18. a první polovině 19. století na příkladu západočeského panství Šťáhlavy. (2009)

Hermann ZEITLHOFER, Besitzwechsel und sozialer Wandel. Lebensläufe und sozioökonomische Entwicklungen im südlichen Böhmerwald, 1640-1840. (2014)

Louis HENRY, Techniques d´analyse en démographie historique. Paris 1980.

Peter LASLETT - R. Wall (eds.), Household and Family in the past Time. Cambridge 1972.

Jan HORSKÝ - M. Seligová, Rodina našich předků. Praha 1996.

Last update: Velková Alice, doc. PhDr., Ph.D. (01.10.2023)
Requirements to the exam -
Sylabus is available in Czech.
Last update: Velková Alice, doc. PhDr., Ph.D. (01.10.2023)
Syllabus -

Sylabus is available in Czech.

Last update: Velková Alice, doc. PhDr., Ph.D. (01.10.2023)
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html