SubjectsSubjects(version: 945)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Nuclear chemistry - MC270P58
Title: Jaderná chemie
Czech title: Jaderná chemie
Guaranteed by: Department of Organic Chemistry (31-270)
Faculty: Faculty of Science
Actual: from 2022
Semester: winter
E-Credits: 3
Examination process: winter s.:combined
Hours per week, examination: winter s.:2/0, Ex [HT]
Capacity: unlimited
Min. number of students: 3
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: taught
Language: Czech
Is provided by: MC270P93
Explanation: nahrazeno MC280P93
Guarantor: doc. Ing. Stanislav Smrček, CSc.
Teacher(s): Ing. Kateřina Ondrák Fialová
Dr. Lukáš Rýček, M.Sc.
doc. Ing. Stanislav Smrček, CSc.
Ing. Petra Suchánková, Ph.D.
Is co-requisite for: MC270C58
Is incompatible with: MC270P93
Annotation -
Last update: SMRCEK (27.09.2002)
Structure of atomic nucleus (basic interactions, elementary particles, nuclear forces), radioactive decay (basic kinetics, units of radioactivity, alpha, beta decay, spontaneous fission), nuclear reactions (basic mechanisms, reactions induced by neutrons, reactions induced by accelerated particles and photons, termonuclear reactions), interaction of nuclear radiation with matter (interaction of alpha radiation, beta radiation, gamma radiation, chemical and biological effects of nuclear radiation), basic methods of measurement of nuclear radiation, measurement of activity, dosimetry).l
Literature - Czech
Last update: SMRCEK (19.12.2002)

L. Lešetický: Struktura látek. Atomové jádro. Universita Karlova, Praha, 1992.

O. Navrátil a kol. : Jaderná chemie, Academia Praha, 1985.

V. Majer a kol.: Základy jaderné chemie. SNTL Praha 1981.

Requirements to the exam - Czech
Last update: doc. Ing. Stanislav Smrček, CSc. (05.10.2021)

Zkouška se skládá ze dvou částí písemné a ústní. Písemná část sestává z tří teoretických otázek a výpočetního příkladu a je hodnocena bodovým hodnocením 3x25 bodů za teorii a 25 bodů za početní příklad. Celkový maximální počet bodů je 100, k postupu do dalšího (ústního) kola je zapotřebí minimálně 60 bodů. Výsledek 0 bodů z některé části písemné zkoušky anuluje body ostatní.
Orientační hodnocení po písemné části:
92-100 bodů výborně
80 - 91 bodů velmi dobře
60 - 79 bodů dobře
Ústní část sleduje celkovou orientaci v oboru jaderná chemie, součástí je i rozbor první písemné části, případné upřesnění odpovědí v ní obsažených.

Ke zkoušce je nutné přinést vlastní kalkulačku, možno použít vlastní periodickou tabulku

Studijní materiály (prezentace) budou ke stažení ze SISu.

Syllabus - Czech
Last update: SMRCEK (19.12.2002)

1. Struktura atomového jádra. Silová působení. Vlastnosti mikročástic. Systematika subnukleárních částic. Atomové jádro.

2. Samovolné jaderné přeměny. Radioaktivita. Elektromagnetické přechody. Isobarické přeměny. Přeměna alfa. Spontánní štěpení. Zvláštní přeměny.

3. Jaderné reakce. Obecné zákonitosti. Reakce neutronů. Reakce nabitých částic. Reakce fotonů. Štěpné rekce. Jaderná fúze. Zdroje jaderných střel.

4. Jaderné záření. Interakce záření s látkou. Měření jaderného záření. Biologické účinky záření..

5. Vlastnosti nuklidů. Systematika nuklidů. Izotopie prvků.

6. Jaderná energie. Jaderné reaktory. Jaderné zbraně.

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html