SubjectsSubjects(version: 941)
Course, academic year 2022/2023
   Login via CAS
Radionuclides in Biological Sciences - MC270P48
Title: Radionuklidy v biologických vědách
Czech title: Radionuklidy v biologických vědách
Guaranteed by: Department of Organic Chemistry (31-270)
Faculty: Faculty of Science
Actual: from 2016
Semester: winter
E-Credits: 3
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:2/0, Ex [HT]
Capacity: unlimited
Min. number of students: 3
For 4EU+ students: no
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: taught
Language: Czech
Note: enabled for web enrollment
Guarantor: doc. Ing. Stanislav Smrček, CSc.
Teacher(s): doc. Ing. Stanislav Smrček, CSc.
Annotation -
Last update: SMRCEK (10.01.2003)
The modes of ionizing radiation detection in combination with chromatographic techniques (TLC, HPLC, GLC). The error sources in radioactivity measurement by liquid scintilation counting. Topographical radiometric methods (autoradiography, imaging plates based on the photostimulated luminiscence). Synthesis and biosynthesis of biologicaly active compounds labelled with soft beta emitters 14C a 3H and their use in drug and pesticide research. DNA sequencing. Radioimmunoassay.
Literature - Czech
Last update: doc. Ing. Stanislav Smrček, CSc. (08.09.2014)

Hendee W.R.: Radioactive Isotopes in Biological Research, John Wiley 1973
Smrček S.: Habilitační práce, ČVUT Praha, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská.

 

 

K předmětu nejsou elektronické materiály.

Requirements to the exam - Czech
Last update: doc. Ing. Stanislav Smrček, CSc. (24.09.2020)

Zkouška z předmětu zahrnuje fakta uváděná na přednáškách, součástí je teoretický rávrh radiobiologického experimentu dle zadaného problému. Zkouška je ústní po předchozí písemné přípravě.

Pokyny pro distanční výuku:

Přednášky začnou druhý týden semestru, tedy od 5. října 2020, první týden si ponecháme na vzájemnou komunikaci a dohodu (informační mail bude zaslán přs SIS)

Přednášky budou online v prostředí Google Meet nebo Adobe Connect, podle toho jak se dohodneme v čase daném rozvrhem PřF UK. Pro příslušnou přednášku dostanete odkaz k připoení se do skupiny.

Studijní materiály (prezentace) budou ke stažení ze SISu.

Syllabus - Czech
Last update: doc. Ing. Stanislav Smrček, CSc. (09.05.2012)

1. Možnosti využití radionuklidů v biologických, biochemických a biomedicínských vědách.

2. Stopovací metody, studium distribuce a metabolismu.

3. Značené sloučeniny, stabilita, uchovávání, způsoby manipulace.

4. Způsoby detekce ionizujícího záření v kombinaci s chromatografickými technikami (TLC, HPLC, GLC).

5. Kapalinová scintilace při měření biologických vzorků. Zdroje chyb při měření radioaktivity.

6. Autoradiografie, zobrazovací desky na principu fotostimulované luminiscence.

7. Syntéza a biosyntéza biologicky aktivních sloučenin značených měkkými beta zářiči 14C a 3H a jejich aplikace při

testování nových léčiv a pesticidů.

8. RIA, DNA postlabeling.

9. Studium receptorových interakcí, farmakokinetiky.

10 Bezpečnost práce při užití otevřených zářičů.

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html