SubjectsSubjects(version: 944)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Radiopharmaceuticals - MC270P47
Title: Radiofarmaka
Czech title: Radiofarmaka
Guaranteed by: Department of Organic Chemistry (31-270)
Faculty: Faculty of Science
Actual: from 2018
Semester: winter
E-Credits: 3
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:2/0, Ex [HT]
Capacity: 28
Min. number of students: 3
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: taught
Language: Czech
Note: enabled for web enrollment
Guarantor: RNDr. Marek Moša, Ph.D.
Teacher(s): RNDr. Marek Moša, Ph.D.
Annotation -
Last update: SMRCEK (25.04.2002)
The basic principles of nuclear chemistry. A survey of radionuclides used in nuclear medicine. The common methods of radiopharmaceuticals preparations. Quality and control of radiopharmaceuticals.The basic radiopharmaceuticals and their use in human diagnostic and therapy.
Literature - Czech
Last update: SMRCEK (29.01.2003)

1. Kilbourne M.R.: Fluorine-18 Labelling of Radiopharmaceuticals. Nuclear Science Series, Natural Academy Press, Washington D.C., 1990.

2. Phelps M., Mazziotta J., Scelbert H.: Positron Emission Tomography and Autoradiography: Principles and Applications for Brain and Heart. Raven Press, New York, 1986.

3. Wolf A.P., Jones W.B.: Cyclotrones for biomedical radioisotope production.

Radiochim. Acta 34, 1 (1983).

4. Deckart H., Cox P.H.: Principles of Radiopharmacology. G. Fischer Verlag, Jena 1987.

5. Dienstbier Z. : Diagnostika metodami nukleární mediciny. Avicenum, Praha 1989.

6. Parker D.: Tumor Targeting with Radiolabelled Macrocycle-Antibody Conjugates.

Chem. Soc. Rev. 19, 271-291 (1990).

7. Schubiger P.A., Alberto R., Smith A.: Vehicles Chelators, and Radionuclides: Choosing the "Building Blocks" of an Effective Therapeutic Radioimmunoconjugate

Requirements to the exam - Czech
Last update: RNDr. Marek Moša, Ph.D. (29.09.2020)

Zkouška je ústní a skládá se ze dvou částí. První zahrnuje chemickou část, druhá potom klinické aplikace. Obojí v rozsahu prezentací k přednáškám. Výsledná známka odráží výsledky obou částí ve stejném poměru. Nutnou podmínkou pro vlastní zkoušku je absolvování dvou exkurzí na specializovaná pracoviště. V případě omluvené neúčasti lze toto nahradit vypracováním seminární práce dle pokynů přednášejícího.

Pokyny pro distanční výuku:

Přednášky začnou druhý týden semestru, tedy od 5. října 2020, první týden si ponecháme na vzájemnou komunikaci a dohodu (informační mail bude zaslán přs SIS).

Přednášky budou online v prostředí Google Meet nebo Adobe Connect, podle toho jak se dohodneme v čase daném rozvrhem PřF UK. Pro příslušnou přednášku dostanete odkaz k připojení se do skupiny.

Studijní materiály (prezentace) budou ke stažení ze SISu.

 

Syllabus -
Last update: SMRCEK (29.01.2003)

1. Definition and clasification

1. Radiodiagnostics in vitro : RIA and similar methods

2. Radiodiagnostics in vivo : basic principles and methods

scintigraphy, SPECT, PET

3. Radiotherapeuticals

2. Radionuclides, their selection and preparation

1. Neutron activation in nuclear reactor

2. Production of radionuclides in cyclotron

3. Radionuklide generators

3. Chemical forms

1. Simple inorganic compounds

2. Labelled organic compounds

3. Metal complexes with organic ligands

  • complexes of technetium and rhenium
  • complexes of indium
  • complexes of other metals

4. Biologic macromolecules

  • peptides and proteins
  • monoclonal antibodies and their fragments
  • oligonucleotides

5. Cells (blood cells)

6. Agregates

7. Colloids

4. Scintigraphic investigation in nuclear medicine

1. Principles of tomographic imaging

2. SPECT (Single Photonon Emission Computer Tomography)

3. PET (Positronium Emission Tomography)

4. Hybrid systems

5. Radiopharmaceuticals (testing, storage, forms, etc)

6. Biological effects of radiation (protection, waste tretment, etc)

5. Instrumentation and pharmakology in nuclear medicine

1. Detection of radiation (screening, collimation, detectors, registration, errors)

2. Analogous and digital imaging

3. Methods of registration

4. Imaging methods in nuclear medicine

5. Computational processing of scintigraphic pictures

6. Fundamentals of pharmakology (application, pharmacokinetics, organ distribution, interaction, undesirable effects)

6. Nuclear cardiology

1. Physiology and pathophysiology of heart

2. Equilibrium ventriculography

3. Perfussion angiocardiography

4. Heart muscle blood supplying investigation

5. Heart necrosis imaging methods

6. Viable myocard proving methods

7. Receptor diagnostics

8. PET investigation of myocard

7. Nuclear neurology

1. Fundamentals of brain physiology and pathophysiology

2. Blood flow through brain

3. Metabolic studies with PET

4. Dammage of blood-brain barrier

5. Receptor diagnostics

6. Scintigraphy of liquor spaces

8. Nuclear nefrology

1. Fundamentals of kidney physiology and pathophysiology

2. Clearence methods

3. Dynamic scintigraphy

4. Static scintigraphy of kidneys

5. Isotope nefrography

6. Radioisotope cystography and uroflowmetry

9. Nuclear oncology

1. Fundamentals of tumor physiology and pathophysiology

2. Tumor markers

3. Labelled peptides

4. Tumor scintigraphy

5. Thyroid bladder tumor therapy

6. Palliative treatment of bone metastases

10. Nuclear orthopedy, bone marrow and hematology in scint. picture

1. Fundamentals of bones and blood physiology and pathophysiology

2. Kinds of skeletal imaging (local, whole body, SPECT, three phase scintigraphy)

3. Investigation of bone marrow distribution

4. Scintigraphy of spleen

5. Survival of erythrocytes (incl. localization of destruction)

6. Determination of blood flow kinetics and blood volume

11. Other investigation methods in nuclear medicine

1. Diagnostics in pneumology

2. Diagnostics of digestive tract diseases

3. Diagnostics of inflammations and lymfatic system

4. Diagnostics of arterial and venal system

5. Diagnostics in endocrinology

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html