SubjectsSubjects(version: 944)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Advanced NMR methods - MC270P08A
Title: Pokročilé metody NMR
Czech title: Pokročilé metody NMR
Guaranteed by: Department of Organic Chemistry (31-270)
Faculty: Faculty of Science
Actual: from 2019
Semester: winter
E-Credits: 3
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:2/0, Ex [HT]
Capacity: unlimited
Min. number of students: 3
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: taught
Language: Czech
Note: enabled for web enrollment
priority enrollment if the course is part of the study plan
Guarantor: RNDr. Zdeněk Tošner, Ph.D.
Teacher(s): Mgr. Pavel Srb, Ph.D.
doc. Ing. Václav Veverka, Ph.D.
Files Comments Added by
download PokrocileNMR_Syllabus2015.pdf Mgr. Pavel Srb, Ph.D.
Annotation - Czech
Last update: KFNTZT/MFF.CUNI.CZ (24.07.2009)
Navazující kurz NMR spektroskopie, kde se budou rozvíjet znalosti v popisu experimentálních technik a jejich využití.
Hlavním cílem je naučit posluchače pracovat s vícerozměrnými spektry (2D až 4D) a informacemi v nich obsažených. Tyto
znalosti budou aplikovány na studium biomolekul, a to jak jejich struktury, tak interakcí mezi nimi či s malými ligandy. Budou
rovněž podány informace o pokročilých metodách bio-NMR včetně NMR pevné fáze.
Literature - Czech
Last update: KFNTZT/MFF.CUNI.CZ (21.09.2011)

Cavanagh, J.; Fairbrother, W.J,; Palmer, A.G.III; Rance, M.; Skelton, N.J.: Protein NMR spectroscopy: Principles and practice, Elsevier, 2007

Requirements to the exam - Czech
Last update: KFNTZT/MFF.CUNI.CZ (09.05.2012)

Zkouška = prezentace a obhajoba řešení zkouškového domácího úkolu před vyučujícím. Úkol je zadáván min. 14 dní před zkouškou a testuje porozumění pulsním sekvencím a strategiím řešení prostorové struktury proteinů.

Syllabus - Czech
Last update: KFNTZT/MFF.CUNI.CZ (24.07.2009)

1.) Moderní popis NMR, souhrn NMR interakcí.

2.) Přenos polarizace, nepřímá detekce, selektivní a tvarované pulsy, fázové cykly.

3.) Vícerozměrná spektroskopie. Homonukleární a heteronukleární korelace.

4.) NMR biomolekul. Izotopové obohacení. Techniky pro přiřazení signálů a struktury proteinů.

5.) Měření dynamických procesů biomolekul (změny chem. posuvu, relaxace a relaxační disperze; segmentální pohyblivost, vazba ligandu, mezimolekulární interakce)

6.) Moderní trendy v NMR biomolekul (TROSY, RDC, přenos saturace,...)

7.) Pokročilé techniky NMR pevné fáze a aplikace na biomolekuly.

Entry requirements - Czech
Last update: KFNTZT/MFF.CUNI.CZ (12.04.2018)

Vstupním požadavkem je absolvování některého ze základních kurzů NMR, předpokládá se však znalost na úrovni kurzu MC260P107 Techniky NMR spektroskopie

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html