SubjectsSubjects(version: 941)
Course, academic year 2022/2023
   Login via CAS
Diploma Project - MC270DP5B
Title: Diplomový projekt
Czech title: Diplomový projekt
Guaranteed by: Department of Organic Chemistry (31-270)
Faculty: Faculty of Science
Actual: from 2017 to 2022
Semester: summer
E-Credits: 30
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:0/25, C [HT]
Capacity: unlimited
Min. number of students: unlimited
For 4EU+ students: no
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: taught
Language: Czech
Explanation: Zápočet se uděluje nejpozději do data odevzdání elektronické verze závěrečné práce v SIS a listinné verze práce na příslušné katedře. Zápočet uděluje vedoucí práce, není-li níže uvedeno jinak.
Belongs to the student work of type: diplomová práce
Guarantor: prof. RNDr. Martin Kotora, CSc.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html