SubjectsSubjects(version: 953)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Laboratory Exercises in Nuclear Chemistry - MC270C64
Title: Praktikum z jaderné chemie
Czech title: Praktikum z jaderné chemie
Guaranteed by: Department of Organic Chemistry (31-270)
Faculty: Faculty of Science
Actual: from 2019 to 2023
Semester: summer
E-Credits: 3
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:0/3, C [HT]
Capacity: unlimited
Min. number of students: 3
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: taught
Language: Czech
Note: enabled for web enrollment
Guarantor: doc. Ing. Stanislav Smrček, CSc.
Annotation -
Characteristics and dead time of Geiger-Muller counter, parameters of scintilation counter, the use of liquid scintilation counter for single and double labelled compounds, radioactive decay statistics, the determination of beta and gamma emission energy using absorption, gamma spectrometry, half-life determination of long- and short lived radionuclides, radionuclide separations, isotopic exchange in organic compounds, radiochromatography, neutron activation , the radionuclide preparation via neutron activation, radioimmunoassay.
Last update: SMRCEK (25.04.2002)
Literature - Czech

O.Navrátil: Jaderná chemie, Academia, 1985.
V.Majer: Základy jaderné chemie, SNTL, 1981.
V.Majer: Základy užité jaderné chemie, SNTL, 1985.
I.Úlehla, M.Suk, Z.Trka: Atomy, jádra částice, Academia, 1990
A.Gosman, Č.Jech: Jaderné metody v chemickém výzkumu, Academia, 1989.

 

Elektronické materiály k praktiku jsou dostupné na adrese moodle.orgchem.cz.

Last update: Smrček Stanislav, doc. Ing., CSc. (29.10.2019)
Requirements to the exam - Czech

Pro absolvování praktických cvičení z jaderné chemie je vyžadováno splnění následujících částí:

1) Vstupní test z bezpečnosti práce v radiochemické laboratoři (materiály k prostudování jsou na adrese http://www.moodle.orgchem.cz/, položka on-line kursy.

2) Vlastní praktická cvičení - naměření a zpracování protokolů z přidělených praktických experimentů.

3) Výstupní test, který se skládá ze dvou teoretických otázek a dvou příkladů vážících se principem k činnostem prováděným v praktiku z jaderné chemie. Celková hodnota testu je 100 bodů, za splnění povinnosti se považuje získání 60 bodů.

Last update: Smrček Stanislav, doc. Ing., CSc. (11.11.2011)
Syllabus -

The characteristics and the dead-time of a Geiger-Müller counter

The statistics of a nuclear decay

Determining the -ray energy by the absorption in the aluminum

Determining the -ray energy by the absorption in the lead

The scintillation counter parameters

The -rat spectrometry

Determining the half-life of the long-life radionuclides. The half-lives of 238U and 40K

Determining the half-life of the short-life radionuclides. The half-life of thorone

The activation and determining of a half-life of indium

The backscattering of a radiation

The measurement on the liquid scintillation counter I. The single-marked compounds

The measurement on the liquid scintillation counter II. The double-marked compounds

The separation of UX1 from the uranyl salts

The radioimmunologic analysis

The immunoradiometric analysis

The isotopic exchange of 35S in the thiourea

Last update: SMRCEK (15.01.2003)
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html