SubjectsSubjects(version: 953)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Introduction to Optical Spectroscopy - MC260P94
Title: Základy optické spektroskopie
Guaranteed by: Department of Physical and Macromolecular Chemistry (31-260)
Faculty: Faculty of Science
Actual: from 2017
Semester: winter
E-Credits: 3
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:2/0, Ex [HT]
Capacity: unlimited
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: cancelled
Language: Czech
Note: enabled for web enrollment
Guarantor: doc. RNDr. Petr Kužel, Ph.D.
Is incompatible with: MC260P31
Opinion survey results   Examination dates   Schedule   
Annotation - Czech
Přednáška by měla poskytnou všeobecný přehled o fyzikálních základech optické spektroskopie a seznámit posluchače s experimentálními aspekty moderních spektroskopických metod. Součástí budou ukázky laboratoří.
Last update: XBOUR/NATUR.CUNI.CZ (07.10.2009)
Literature - Czech

skripta

http://hanicka.uochb.cas.cz/~bour/prednaska/skripta.pdf

http://hanicka.uochb.cas.cz/~bour/prednaska/skripta2.doc

Molecular Vibrational?Rotational Spectra, D. Papousek and M. R. Aliev, Elsevier, Amsterdam, 1982.

Density-Functional Theory of Atoms and Molecules, R. Parr, W. Yang, Oxford University Press 1989.

Josef Kvasnica, Teorie elektromagnetického pole, Academia, Praha, 1985.

Last update: XBOUR/NATUR.CUNI.CZ (07.10.2009)
Requirements to the exam - Czech

Zkouška se skládá z testu, jednoduché otázky jsou shodne se sylabem a probranymi okruhy (Základy teorie elektromagnetického záření,spektrální techniky používané v chemii a biologii, poruchový počet, pravděpodobnost přechodu, spektrální intenzity,zdroje záření, lasery,simulace spekter pomocí běžných kvantově-chemických programů,detekce světla, optické elementy, nelineární jevy v optice a jejich využití ve spektroskopii, časově rozlišená spektroskopie).

Last update: XBOUR/NATUR.CUNI.CZ (06.12.2011)
Syllabus - Czech

1. Základy teorie elektromagnetického záření (Maxwellovy rovnice, interakce světla s hmotou, polarizovatelnost, komplexní permitivita)

2. Poruchový počet, pravděpodobnost přechodu, spektrální intenzity

3. Srovnání kvantově-elektrodynamického a klasického popisu pole, Casimirův jev, spontánní emise

4. Spektrální techniky používané v chemii a biologii (elektronový cirkulární dichroismus, vibrační absorpce a cirkulární dichroismus, Ramanův rozptyl a Ramanova optická aktivita)

5. Výpočty a simulace spekter pomocí běžných kvantově-chemických programů

6. Exkurze do Ramanovy laboratoře

7. Zdroje záření, lasery,

8. Přístrojové vybavení pro spektroskopii, detekce světla, optické elementy

9. Nelineární jevy v optice a jejich využití ve spektroskopii

10. Časově rozlišená spektroskopie

11. Exkurze: terahertzová spektroskopie, ultrarychlé experimenty, infračervený spektrometr.

12. Opakování.

Last update: XBOUR/NATUR.CUNI.CZ (07.10.2009)
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html