SubjectsSubjects(version: 945)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
General Chemistry - MC260P54
Title: Obecná chemie (pro KATA, biochem. a biol. obory)
Czech title: Obecná chemie (pro KATA, biochem. a biol. obory)
Guaranteed by: Department of Physical and Macromolecular Chemistry (31-260)
Faculty: Faculty of Science
Actual: from 2020
Semester: winter
E-Credits: 6
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:3/2, C+Ex [HT]
Capacity: unlimited
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: taught
Language: Czech
Is provided by: MC260P119
Guarantor: doc. RNDr. Jan Sedláček, Dr.
Teacher(s): Mgr. Jan Kožíšek
Ing. Robert Mundil, Ph.D.
Ing. Lucie Nová, Ph.D.
doc. RNDr. Jan Sedláček, Dr.
RNDr. Jan Svoboda, Ph.D.
doc. RNDr. Radek Šachl, Ph.D.
doc. RNDr. Ivana Šloufová, Ph.D.
Ing. Mariusz Marcin Uchman, Ph.D.
Incompatibility : MC260P119, MC280P58, MC280P82
Is incompatible with: MC260P33, MC280P59, MC260P119
In complex pre-requisite: MC260P01M, MC260P112
Annotation -
Last update: doc. RNDr. Jan Sedláček, Dr. (26.09.2020)
Basic course for the 1st year students of chemistry. It provides the most important general chemistry chapters and fundamentals of physical chemistry that are necessary for understanding the basic courses in other chemical and biological disciplines. Some passages are given in a simplified descriptive form without precise mathematical derivation, knowledge of differential and integral calculus is not required to follow the lecture. However, knowledge of mathematics and chemistry at the level of average secondary schools is assumed. English version for Erasmus students is in the form of consultations.
Literature - Czech
Last update: doc. RNDr. Jan Sedláček, Dr. (26.09.2020)

 

J. Vacík: Obecná chemie. 2. vydání. Praha: Přírodovědecká fakulta, Univerzita Karlova, 2017, 284 s. ISBN 978-80-7444-050

P. W. Atkins: General Chemistry, Oxford University Press 1996

 J. Sedláček a kol.: Příklady z obecné chemie, Karolinum 2009, ISBN 978-80-2461-646-9

 

Requirements to the exam - Czech
Last update: RNDr. Kateřina Ušelová, Ph.D. (09.10.2020)

Výuka přednášky probíhá distančně prostřednictvím MS Teams a Google Classroom. Výuka cvičení probíhá distančně prostřednictvím Google Meet a Google Classroom. 

 

Podmínkou přihlášení se ke zkoušce je získání zápočtu ze cvičení (bez zápočtu není v žádném případě zkouška možná). Započet ze cvičení bude udělen na základě splnění dvou testů psaných v průběhu cvičení a na základě vašeho aktivního zapojení do výuky. Vlastní zkouška bude písemná, test bude obsahovat: (i) jednoduché otázky vycházející z odpřednášené látky, u kterých zaškrtnete správnou odpověď a (ii) příklady typově shodné s těmi, které jste probírali na cvičení. Pro splnění zkoušky bude třeba dosáhnout v testu úspěšnost 60 %. Známku 2 nebo 3 získanou na základě testu bude možno vylepšit (ale i zhoršit) u ústního pohovoru (tento pohovor je z vaší strany dobrovolný).

Syllabus -
Last update: VOHLIDAL (17.12.2002)

Basic course for the 1st year students of toxikology - lecture and seminary. It provides the most important general chemistry chapters and fundamentals of physical chemistry that are necessary for understanding the basic courses in other chemical disciplines Structure of atoms (nucleus, radioactivity, periodicity, atomic orbitals) and molecules (chemical bond, molecular orbitals). Electric, magnetic and optical properties of compounds and materials (spectroscopy). States of matter (gases, liquids, solids). Chemical kinetics (fundamentals). Equilibrium state and fundamentals of thermodynamics (1st and 2nd laws of thermodynamics, thermochemistry). Phase equilibria (Gibbs phase law, examples of important equilibria). Chemical equilibrium (kinetic approach, Gulberg-Waage law, equilibrium constant and composition - dependence on reaction conditions). Introduction to electrochemistry (electrolytes, dissociation of water, pH, acids and bases - dissociation constant, salts - solubility and hydrolysis, buffers).

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html