SubjectsSubjects(version: 953)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Macromolecular Chemistry - MC260P37
Title: Makromolekulární chemie
Czech title: Makromolekulární chemie
Guaranteed by: Department of Physical and Macromolecular Chemistry (31-260)
Faculty: Faculty of Science
Actual: from 2021 to 2023
Semester: summer
E-Credits: 4
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:2/1, C+Ex [HT]
Capacity: unlimited
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: taught
Language: Czech
Is provided by: MC260P121
Explanation: postupně nahrazován v plánech MC260P121
Guarantor: doc. RNDr. Jan Sedláček, Dr.
Teacher(s): doc. RNDr. Jan Sedláček, Dr.
Ing. Mariusz Marcin Uchman, Ph.D.
Incompatibility : MC260P121
Is incompatible with: MC260P121
Annotation -
Course on Principles of Polymer Science and Technology for students of all branches of Chemistry, in which classification, terminology, nomenclature, synthesis, characterization, reactivity, structure-to-properties relations and practical applications of polymers are discussed.
Last update: ZUSKOVA (01.10.2003)
Literature - Czech

J. Vohlídal, Makromolekulární chemie, Karolinum, Praha 1995.

P. Munk, Introduction to Macromolecular Science, Wiley, New York 1989.

F.A. Bovey, F.H. Winslow, Macromolecules; an Introduction to Polymer Science, Academic Press, New York 1979.

Last update: ZUSKOVA (11.02.2003)
Requirements to the exam - Czech

Zkouška je ústní. Silně akcentováno je skutečné porozumění probrané látce, nikoliv "naučení se" něčeho nazpaměť. Požadováno je též používání správné terminologie a "umění" aplikovat obecné vztahy na řešení příkladů s konkrétními látkami.

Last update: Vohlídal Jiří, prof. RNDr., CSc. (18.11.2011)
Syllabus -

Course on principles of polymer science: history, basic terms and definitions, covalent structure, nomenclature of homo- and copolymers, configurational structure, conformational structure, supramolecular structure, phase transitions in polymers, distribution of molecular weights, MW averages, polydispersity, classification of polymerizations, thermodynamics of polymerizations, relations between the structure and polymerizability of monomers, chain polymerizations (radical, anionic, cationic, coordination - insertion, metathesis, group-transfer polymerization), enzyme-catalyzed polymerizations, non-chain polymerizations (polyesters, polyamides, polyimides, polyurethanes, epoxides, polysulfones, formaldehyde resins), three-dimensional polymerization, polymers with inorganic main chains, chemical transformations of polymers - polymer-analogic reactions, crosslinking, vulcanization, degradation, corrosion, polymer solutions, methods of the molecular weight determination, basic mechanical proper-ties of polymers, viscoelasticity.

Last update: Vohlídal Jiří, prof. RNDr., CSc. (04.05.2012)
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html