SubjectsSubjects(version: 953)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
General chemistry - MC260P33
Title: Obecná chemie
Czech title: Obecná chemie
Guaranteed by: Department of Physical and Macromolecular Chemistry (31-260)
Faculty: Faculty of Science
Actual: from 2022
Semester: winter
E-Credits: 7
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:3/3, C+Ex [HT]
Capacity: unlimited
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: taught
Language: Czech
Is provided by: MC260P119
Explanation: dobíhá
Guarantor: prof. RNDr. Karel Procházka, DrSc.
Teacher(s): Mgr. Jan Kožíšek
Ing. Robert Mundil, Ph.D.
Ing. Lucie Nová, Ph.D.
doc. RNDr. Jan Sedláček, Dr.
RNDr. Jan Svoboda, Ph.D.
doc. RNDr. Radek Šachl, Ph.D.
doc. RNDr. Ivana Šloufová, Ph.D.
Ing. Mariusz Marcin Uchman, Ph.D.
Incompatibility : MC260P119, MC260P54, MC280P58, MC280P82
Is pre-requisite for: MC260P02
In complex pre-requisite: MC260P01M, MC260P112
Annotation -
Basic course for the 1st year students of chemistry. It provides the most important general chemistry chapters and fundamentals of physical chemistry that are necessary for understanding the basic courses in other chemical disciplines (including the physical chemistry course). English version for Erasmus students is in the form of consultations.

http://dl2.cuni.cz/course/view.php?id=1357
Last update: Procházka Karel, prof. RNDr., DrSc. (12.06.2014)
Literature - Czech

1. Jiří Vacík: Obecná chemie, SPN, Praha 1986.

2. Raymond E.Davis, Kenneth D. Gailey, Kenneth W. Whitten: Principles of Chemistry,
Saunders College Publishing, Philadelphia 1984.

3. Čipera J.: Základy obecné chemie, SPN, Praha 1980

4. Brdička R., Kalousek M., Schütz A.: Úvod do fyzikální chemie, SNTL, Praha; Alfa, Bratislava 1972

5. Vacík J. a kol.: Přehled středoškolské chemie, SPN Praha 1990, 1993,1996

6. VACÍK, Jiří. Obecná chemie. 2. vydání. Praha: Přírodovědecká fakulta, Univerzita Karlova, 2017, 284 s. ISBN 978-80-7444-050

Last update: Ušelová Kateřina, RNDr., Ph.D. (15.09.2017)
Requirements to the exam - Czech

Výuka přednášky probíhá distančně prostřednictvím MS Teams a Google Classroom. Výuka cvičení probíhá distančně prostřednictvím Google Meet a Google Classroom. 

 

Podmínkou konání zkoušky je zápočet ze cvičení. Pro získání zápočtu je třeba získat 65% bodů pri každém ze tří průběžných testů. (Dodatečné body lze získat za vyřešení příkladů během cvičení.) Zkouška je písemná a ústní. V písemné části je třeba vyřešit příklady průměrné obtížnosti ze všech tématických okruhů procvičovaných na cvičení a dosáhnout 65% bodů. Při ústní zkoušce si student vylosuje 2 otázky rozsáhlejšího charakteru. Na přípravu má 30 min. Vlastní zkouška trvá v průměru 30 min. Pro úspěšné zvládnutí zkoušky je třeba zodpovědět obě otázky a dokázat porozumění problému(excelentní zodpovězení jedné nevykompenzuje naprostou neznalost druhé otázky).

Ústně zkouší: Prof.RNDr. Karel Procházka, DrSc. a RNDr. Pavel Matějíček, PhD.

Last update: Ušelová Kateřina, RNDr., Ph.D. (09.10.2020)
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html