SubjectsSubjects(version: 953)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Polymer Physics - MC260P15
Title: Polymer Physics
Czech title: Fyzika polymerů
Guaranteed by: Department of Physical and Macromolecular Chemistry (31-260)
Faculty: Faculty of Science
Actual: from 2023
Semester: summer
E-Credits: 3
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:2/0, Ex [HT]
Capacity: unlimited
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: taught
Language: English, Czech
Note: enabled for web enrollment
Guarantor: prof. RNDr. Jiří Vohlídal, CSc.
Teacher(s): prof. RNDr. Jiří Vohlídal, CSc.
Annotation -
Advanced course for students of Physical Chemistry and Macromolecular Chemistry, in which classification, terminology, theories, experimental approaches and methods, practical aspects of physical properties, and the structure-to-properties relations of polymers are discussed.
Last update: Vohlídal Jiří, prof. RNDr., CSc. (07.06.2019)
Aim of the course - Czech

Porozumění fyzikálním vlastnostem a specifkům chování polymerních materiálů.

Last update: Vohlídal Jiří, prof. RNDr., CSc. (04.05.2012)
Literature - Czech

Fyzika polymerů, B. Meissner, V. Zilvar, SNTL Praha 1987

Polymers: Chemistry and Physics of Modern Materials, Cowie JMG., Blackie Academie & Profesionals, London 1997.

Makromolekulární chemie, J. Vohlídal, Karolinum Praha 1996 (nový text v přípravě)

Materiály IUPAC Polymer Division volně dostupné na www.iupac.org

Last update: Vohlídal Jiří, prof. RNDr., CSc. (04.05.2012)
Requirements to the exam - Czech

Zkouška je ústní. Silně akcentováno je skutečné porozumění probrané látce, nikoliv "naučení se" něčeho nazpaměť. Požadováno je též používání správné terminologie a "umění" aplikovat obecné vztahy na řešení příkladů s konkrétními látkami.

Last update: Vohlídal Jiří, prof. RNDr., CSc. (04.05.2012)
Syllabus -

MECHANICAL PROPERTIES OF POLYMERS
Deformation of polymers and their molecular mechanisms
Elastic (elastic) deformation
Viscous flow
Viscoelastic (delayed elastic) deformation
Plastic (non-viscoelastic) deformation

REOLOGICAL MODELS OF VISCOELASTIC BODIES

Kelvin-Voigt model; creep, recovery
Maxwell model; stress relaxation
Tuckett's combined model

REOLOGICAL MODELS OF DYNAMIC EXPERIMENTS

Dynamic creep
Dynamic stress relaxation
Complex modulus and complex viscosity
Linear viscoelasticity, Boltzmann's superposition principle
Principle superposition time-temperature

POLYMER COMPOSITES
Composites with continuous fibers
Composites with short fibers
Particle Composites

THERMODYNAMICS OF BULK POLYMERS
Thermodynamic description of amorphous polymers
Repetition of basic statistical-thermodynamic postulates
Statistical thermodynamics of the polymer chain
Theorem of corresponding states - applications on polymers
Thermodynamics of mixtures of amorphous polymers (polymer blends)
Thermodynamic aspects of crystallization of polymersLast update: Vohlídal Jiří, prof. RNDr., CSc. (19.02.2019)
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html