SubjectsSubjects(version: 953)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Physical Chemistry II (a) - MC260P113
Title: Fyzikální chemie II (a)
Czech title: Fyzikální chemie II (a)
Guaranteed by: Department of Physical and Macromolecular Chemistry (31-260)
Faculty: Faculty of Science
Actual: from 2022 to 2023
Semester: summer
E-Credits: 5
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:3/2, C+Ex [HT]
Capacity: unlimited
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: taught
Language: Czech
Note: enabled for web enrollment
Guarantor: Ing. Jan Přech, Ph.D.
Teacher(s): Mgr. Pavla Eliášová, Ph.D.
prof. RNDr. Bohuslav Gaš, CSc.
Ing. Jan Přech, Ph.D.
Co-requisite : MC260P112
In complex pre-requisite: MC260C45N
Is complex co-requisite for: MC260C47
Annotation -
Second part of the basic course on Physical Chemistry, in which classification, terminology, theories and experimental methods of Chemical Kinetics, Catalysis, Colloid Chemistry and Electrochemistry are discussed.

Last update: Přech Jan, Ing., Ph.D. (09.02.2022)
Literature - Czech

P. Atkins, J. de Paula, Fyzikální Chemie, český překlad 9. vydání, VŠCHT Praha, 2013 

J. Vohlídal, Chemická kinetika, Karolinum, Praha 2001
Z. Samec, Elektrochemie, Karolinum, Praha 1999

Doplňkově:

J. Olmsted, G.M. Williams, Chemistry: a Molecular Science, Mosby - Year Book, St. Louis 1993

Last update: Přech Jan, Ing., Ph.D. (09.02.2022)
Requirements to the exam - Czech

Zápočet: 3 průběžné testy z řešení příkladů probíraných na seminářích (váha 3x30%) + docházka na semináře (váha 10%, 2 absence tolerované). Pro udělení zápočtu je nutné získat v součtu nejméně 60% bodů. Při zisku více než 80% bodů se promíjí písemná část zkoušky. 

Zkouška: Písemná část + ústní část. Silně akcentováno je skutečné porozumění probrané látce. Požadováno je též používání správné terminologie

Písemná část zkoušky: Teoretický test - při výsledku 60% a lepší student postupuje k ústní zkoušce; při výsledku horším než 60% je zkouška hodnocena nedostatečně

Ústní část zkoušky: 2 losované otázky, odpovědi studenta rozhodují o známce, může být přihlíženo k výsledku testu; v případě prokázání hrubé neznalosti může být student ještě stále hodnocen nedostatečně.

Last update: Eliášová Pavla, Mgr., Ph.D. (14.02.2023)
Syllabus -

Basic terms and definitions, thermodynamic forces, rate of reaction, rate law, classification of reactions from the chemical kinetics point of view, reaction mechanism, steady state approximation, solutions to reaction schemes, chain reactions (linear and branched), experi-mental methods of chemical kinetics (batch and flow reactors), chemical relaxation, theory of elementary reactions (collision theory, transition state theory, calculations of steric factors) reactions in solution, cage effect, diffusion-controlled reactions, reactions controlled by chemical change (influence of the pressure, Coulombic interactions, primary salt effect, sol-vent effects), structure-to-reactivity correlations (Hammett, Taft), principles of catalysis, aci-dobasic catalysis, Hammett's acidity function, enzyme catalysis, adsorption isotherms, hetero-geneous catalysis.

Charge transport in the solid and liquid phases (electronic conductors, electrolytes, conducting polymers, electrodes, galvanic cells, membranes), coulometry, conductometry, electrochemical equilibria, electrochemical potential, theory of activity coefficients of elec-trolytes, dissociation of electrolytes, association of ions, low-soluble electrolytes, protolytic reaktions, inter-phase equilibria, Nernst potential, Donnan potential, electrode potential, elec-trode bilayer, equilibria in galvanic and voltaic cells, electrochemical kinetics, polarization of electrodes, elektrolysers, polarization methods, charge transfer kinetics (reactions involving electrons and ions), transport processes (linear diffusion, spherical diffusion, convective dif-fusion, electroosmotic flow.

Classification and basic properties of dispersion systems - Brownian motion, sedimen-tation, dialysis, electrokinetic phenomena, light scattering, supramolecular membranes.

Last update: FORSTOVA/NATUR.CUNI.CZ (05.04.2013)
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html