SubjectsSubjects(version: 953)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Diploma project - MC260DP5B
Title: Diplomový projekt
Czech title: Diplomový projekt
Guaranteed by: Department of Physical and Macromolecular Chemistry (31-260)
Faculty: Faculty of Science
Actual: from 2023
Semester: summer
E-Credits: 30
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:0/26, C [HT]
Capacity: unlimited
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: not taught
Language: Czech
Explanation: Zápočet se uděluje nejpozději do data odevzdání elektronické verze závěrečnépráce v SIS a listinné verze práce na příslušné katedře.Zápočet uděluje vedoucí práce, není-li níže uvedeno jinak.
Belongs to the student work of type: diplomová práce
Additional information: http://www.natur.cuni.cz/chemie/fyzchem
Opinion survey results   Examination dates   Schedule   
Annotation - Czech
Finalizace diplomového projektu.
Last update: Zusková Iva, doc. RNDr., CSc. (09.05.2012)
Literature - Czech

Monografie a původní vědecké práce z časopisů, které souvisejí s řešenou problematikou.

Last update: Zusková Iva, doc. RNDr., CSc. (09.05.2012)
Requirements to the exam - Czech

Sepsání a podání diplomové práce.

Last update: Zusková Iva, doc. RNDr., CSc. (09.05.2012)
Syllabus - Czech

Vyhodnocení všech získaných výsledků, provedení závěrečných prací a sepisování diplomové práce.

Last update: Zusková Iva, doc. RNDr., CSc. (09.05.2012)
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html