SubjectsSubjects(version: 953)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Practical Course in Physical Chemistry - MC260C45N
Title: Praktikum z fyzikální chemie
Czech title: Praktikum z fyzikální chemie
Guaranteed by: Department of Physical and Macromolecular Chemistry (31-260)
Faculty: Faculty of Science
Actual: from 2021
Semester: winter
E-Credits: 6
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:0/4, C [HT]
Capacity: unlimited
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: taught
Language: Czech
Is provided by: MC260C47
Additional information: https://www.natur.cuni.cz/chemie/fyzchem/zuskova/vyuka
Guarantor: RNDr. Kateřina Ušelová, Ph.D.
Teacher(s): Mgr. Denisa Folprechtová, Ph.D.
doc. RNDr. Květa Kalíková, Ph.D.
Mgr. Jan Kožíšek
Michal Mazur, Ph.D.
Mgr. Soňa Mesíková
Ing. Lucie Nová, Ph.D.
doc. RNDr. Ivana Šloufová, Ph.D.
prof. RNDr. Miroslav Štěpánek, Ph.D.
RNDr. Kateřina Ušelová, Ph.D.
Mgr. Zuzana Vosáhlová
Pre-requisite : {PCH I: MC260P01M or MC260P112 or MC260P65}, {PCH II: MC260P02M or MC260P113}
Is co-requisite for: MC260C29
Is incompatible with: MC260C47
Annotation -
Principles of fundamental physico-chemical phenomena are demonstrated in ten exercises. Basic thermodynamic, kinetic and electrochemical characteristics, as equilibrium constants, rate constant, buffer capacity etc., are determinated. Required data are obtained by means of chemical analysis (e.g. titration, extraction) and by common instrumental methods (UV-VIS spectrophotometry, polarography, potentiometry, conductometry, electrolysis, viscosimetry). Emphasis is given on appropriate interpretation of measured data and their mathematical and statistical evaluation.
Last update: Rubešová Jana, RNDr., Ph.D. (23.05.2003)
Literature -

P.W. Atkins: Physical Chemistry, Oxford University Press

Last update: Zusková Iva, doc. RNDr., CSc. (24.10.2019)
Requirements to the exam - Czech

Podmínky pro získání zápočtu:

 - splnit vstupní podmínky - test na 60%,

- absolvovat všechny úlohy,

- řádně vést laboratorní deník,

- odevzdat bezchybné protokoly ke všem úlohám (Za protokoly je možné získat či ztratit body, které v součtu s body ze závěrečného testu rozhodují o udělení zápočtu. Za každý bezchybně vypracovaný protokol student/ka získá 1 bod (bonusový bod!), bude-li protokol vrácen k opravě, nezíská žádný bod. Bude-li protokol opětovně vrácen, protože např. nebyly opraveny všechny vytknuté chyby, ztrácí 1 bod, a to i opakovaně, dokud nebude protokol v pořádku.),

-  získat alespoň 30 bodů ze závěrečného testu (max. 50 bodů) a protokolů (závěrečný test lze opakovat, maximálně však 2x).

Další informace - viz https://www.natur.cuni.cz/chemie/fyzchem/vcelakov/vyuka-1

Last update: Ušelová Kateřina, RNDr., Ph.D. (29.08.2022)
Syllabus -

LIST OF EXERCISES

Viscosity:

determination of viscosity coefficients of water and acetone mixtures at various compositions, statistical evaluation of experimental data.

Cryoscopy:

determination of molar masses of unknown compounds.

Partition equilibrium:

study of the system: benzoic acid-water-toluene.

Electrolysis:

determination of the Faraday constant, statistical evaluation - the precision and truthness of results.

Polarography:

measurements of the limiting current under different experimental conditions.

Buffer capacity:

determination of buffer capacities of acetic buffers at various compositions.

Conductivity:

determination of the acidity constant of various weak acids using the Ostwald's dilution law.

Dissociation constant:

spectrophotometric determination of p-nitrophenol acidity constant from the dependency of the degree of ionization on pH.

Activation energy:

estimation of the activation energy of decomposition of colored complex from rate constants obtained at various temperatures by spectrophotometric measurements.

Reaction order:

determination of reaction orders of reactants using the initial rate method.

Last update: Zusková Iva, doc. RNDr., CSc. (14.11.2011)
Entry requirements -

The condition for entering the laboratoty course is passing the entrance test at 60%.

Last update: Ušelová Kateřina, RNDr., Ph.D. (29.08.2022)
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html