SubjectsSubjects(version: 953)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Practical Course in Physical Chemistry (for teachers) - MC260C45M
Title: Praktikum z fyzikální chemie (pro UCH)
Czech title: Praktikum z fyzikální chemie (pro UCH)
Guaranteed by: Department of Physical and Macromolecular Chemistry (31-260)
Faculty: Faculty of Science
Actual: from 2021 to 2023
Semester: winter
E-Credits: 4
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:0/4, C [HT]
Capacity: unlimited
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: not taught
Language: Czech
Is provided by: MC260C45N
Additional information: https://www.natur.cuni.cz/chemie/fyzchem/zuskova/vyuka
Note: enabled for web enrollment
Guarantor: RNDr. Kateřina Ušelová, Ph.D.
Pre-requisite : MC260P01M, MC260P02M
Opinion survey results   Examination dates   Schedule   
Annotation -
Principles of fundamental physico-chemical phenomena are demonstrated in nine exercises. Basic thermodynamic, kinetic and electrochemical characteristics, as equilibrium constants, rate constant, buffer capacity etc., are determinated. Required data are obtained by means of chemical analysis (e.g. titration, extraction) and by common instrumental methods (UV-VIS spectrophotometry, polarography, potentiometry, conductometry, electrolysis, viscosimetry). The emphasis is given on the appropriate interpretation of measured data and their mathematical and statistical evaluation.
Last update: Zusková Iva, doc. RNDr., CSc. (14.11.2011)
Literature -

P.W. Atkins: Physical Chemistry, Oxford University Press

Last update: Zusková Iva, doc. RNDr., CSc. (24.10.2019)
Requirements to the exam - Czech

Podmínky pro získání zápočtu:

- splnit vstupní požadavky (první dva pokusy - test, třetí pokus - ústní pohovor se dvěma pedagogy)

- absolvovat všechny úlohy,

- řádně vést laboratorní deník,

- odevzdat bezchybné protokoly ke všem úlohám (Za protokoly je možné získat či ztratit body, které v součtu s body ze závěrečného testu rozhodují o udělení zápočtu. Za každý bezchybně vypracovaný protokol student/ka získá 1 bod (bonusový bod!), bude-li protokol vrácen k opravě, nezíská žádný bod. Bude-li protokol opětovně vrácen, protože např. nebyly opraveny všechny vytknuté chyby, ztrácí 1 bod, a to i opakovaně, dokud nebude protokol v pořádku.),

-  získat alespoň 27 bodů ze závěrečného testu (max. 45 bodů) a protokolů (závěrečný test lze opakovat, maximálně však 2x).

Další informace - viz https://www.natur.cuni.cz/chemie/fyzchem/zuskova/vyuka

Last update: Zusková Iva, doc. RNDr., CSc. (21.07.2017)
Syllabus -

LIST OF EXERCISES

Cryoscopy:

determination of molar masses of unknown compounds.

Partition equilibrium:

study of the system: benzoic acid-water-toluene.

Electrolysis:

determination of the Faraday constant, statistical evaluation - the precision and truthness of results.

Polarography:

measurements of the limiting current under different experimental conditions.

Buffer capacity:

determination of buffer capacities of acetic buffers at various compositions.

Conductivity:

determination of the acidity constant of various weak acids using the Ostwald's dilution law.

Dissociation constant:

spectrophotometric determination of p-nitrophenol acidity constant from the dependency of the degree of ionization on pH.

Activation energy:

estimation of the activation energy of decomposition of colored complex from rate constants obtained at various temperatures by spectrophotometric measurements.

Reaction order:

determination of reaction orders of reactants using the initial rate method.

Last update: Zusková Iva, doc. RNDr., CSc. (14.11.2011)
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html