Advanced Practical Class in Physical and Macromolecular Chemistry - MC260C30
Title: Pokročilé praktikum z fyzikální a makromolekulární chemie
Czech title: Pokročilé praktikum z fyzikální a makromolekulární chemie
Guaranteed by: Department of Physical and Macromolecular Chemistry (31-260)
Faculty: Faculty of Science
Actual: from 2021
Semester: summer
E-Credits: 5
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:0/4, C [HT]
Capacity: unlimited
Min. number of students: 3
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: taught
Language: Czech
Is provided by: MC260C30A
Guarantor: prof. RNDr. Pavel Matějíček, Ph.D.
Teacher(s): doc. RNDr. Květa Kalíková, Ph.D.
prof. RNDr. Pavel Matějíček, Ph.D.
Ing. Lucie Nová, Ph.D.
RNDr. Ondřej Sedláček, Ph.D.
prof. RNDr. Miroslav Štěpánek, Ph.D.
Ing. Mariusz Marcin Uchman, Ph.D.
Class: MALDI-TOF MS Systém
Incompatibility : MC260C29, MC260C30A, MC260S28L
Is incompatible with: MC260C30A
Opinion survey results   Examination dates   SS schedule   
Annotation -
The aim of the practical course is to introduce modern methods of physical and macromolecular chemistry including methods for characterization of molecular mass distribution, hydrodynamic and therdynamic behavior of synthetic polymers and surfacatnts (SEC, MALDI TOF MS, tensiometry + contact angle measurement, viskometry, ITC and nanoDSC calorimetry, fluorometry, light scattering), further separation methods HPLC. Simple polymerization is carried out in this course followed by characterization of obtained polymers, and also completed by simple computer simulations of polymer coils.
Last update: Matějíček Pavel, prof. RNDr., Ph.D. (17.09.2020)
Literature - Czech

Návod k praktiku je dostupný na Moodle

Last update: Matějíček Pavel, prof. RNDr., Ph.D. (26.02.2019)
Requirements to the exam - Czech

Podmínky pro získání zápočtu:

- splnit vstupní požadavky (vstupní test ze základů fyzikální a makromolekulární chemie v rozsahu předmětů Obecná chemie a Makromolekulární chemie bakalářského studia)

- absolvovat všechny úlohy

- odevzdat protokoly ke všem úlohám

- získat alespoň 60% bodů ze závěrečného testu

Last update: Matějíček Pavel, prof. RNDr., Ph.D. (26.02.2019)
Syllabus -

HPLC; SEC; Viscometry; Tensiometry; Computer Simulations; Polymer synthesis; MALDI TOF MS; Calorimetry; Fluorometry; Light Scattering.

further infomation in Moodle

Last update: Matějíček Pavel, prof. RNDr., Ph.D. (17.09.2020)