SubjectsSubjects(version: 953)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Exercises of Physical Chemistry I - MC260C01M
Title: Cvičení z fyzikální chemie I
Czech title: Cvičení z fyzikální chemie I
Guaranteed by: Department of Physical and Macromolecular Chemistry (31-260)
Faculty: Faculty of Science
Actual: from 2023 to 2023
Semester: winter
E-Credits: 1
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:0/1, C [HT]
Capacity: unlimited
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: taught
Language: Czech
Additional information: https://www.natur.cuni.cz/chemie/fyzchem/zuskova/vyuka
Note: enabled for web enrollment
Guarantor: RNDr. Kateřina Ušelová, Ph.D.
Teacher(s): RNDr. Kateřina Ušelová, Ph.D.
doc. RNDr. Iva Zusková, CSc.
Co-requisite : MC260P01M
Annotation -
Accompanies the course Physical Chemistry I (b) (MC260P01M).
Last update: Zusková Iva, doc. RNDr., CSc. (08.05.2012)
Literature -

P.W. Atkins: Physical Chemistry, Oxford University Press

Last update: Zusková Iva, doc. RNDr., CSc. (24.10.2019)
Requirements to the exam - Czech

AR 23/24

K udělení zápočtu je třeba získat 20 bodů. Body student získává za aktivní účast na cvičení (1 cvičení = 1 bod) a za výsledky ze dvou zápočtových testů. Maximální počet bodů z jednoho testu je 10. Nemá-li student po ukončení semestru potřebný počet bodů, má dva opravné pokusy na souhrnný zápočtový test, ze kterého lze získat až 20 bodů.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

V zimním semestru ak. r. 20/21

budou cvičení realizována prostřednictvím Google Classroom, konzultace prostřednictvím Google Meet.

Požadavky ke kontrole studia předmětu pro ak. r. 20/21

 V zápočtovém týdnu se uskuteční zápočtový test, jehož forma (presenční/distanční) bude upřesněna. Maximální počet bodů z tohoto testu je 20, pro získání zápočtu je třeba 10 bodů (50 % z maxima).

Výuka cvičení začne probíhat v týdnu od 5. 10. 2020.

 

  

Last update: Ušelová Kateřina, RNDr., Ph.D. (29.06.2023)
Syllabus -

THERMODYNAMICS

 

The first law (internal energy, enthalpy, heat capacity). Thermochemistry (enthalpies of physical and chemical changes, Kirchhoff´s law). The second law (entropy, the Gibbs and Helmholtz energies, the statistical entropy). The third law (Nernst heat theorem, third-law entropies). Quantities for description of mixtures (partial molar quantities, chemical potential, fugacity, activity). The thermodynamics of mixing (state mixing functions). Phase equilibria (Gibbs phase rule, Clapeyron and Clausius-Clapeyron equation, Henry's law, Raoult's law, colligative properties, partition equilibrium). Chemical equilibrium (degree of conversion, extent of reaction, the reaction Gibbs energy, equilibrium constant, the van't Hoff equations, equilibrium composition).

Last update: Ušelová Kateřina, RNDr., Ph.D. (14.09.2023)
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html