SubjectsSubjects(version: 953)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Management of biochemistry - MC250P50
Title: Management biochemie
Czech title: Management biochemie
Guaranteed by: Department of Biochemistry (31-250)
Faculty: Faculty of Science
Actual: from 2022
Semester: summer
E-Credits: 3
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:2/0, Ex [HT]
Capacity: unlimited
Min. number of students: 7
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: taught
Language: Czech
Note: enabled for web enrollment
the course is taught as cyclical
Guarantor: RNDr. Věra Černá, Ph.D.
Teacher(s): RNDr. Michaela Čermáková, Ph.D.
RNDr. Věra Černá, Ph.D.
doc. RNDr. Olga Heidingsfeld, CSc.
prof. RNDr. Jiří Hudeček, CSc.
Mgr. Daniel Rozbeský, Ph.D.
Mgr. Ondřej Skořepa, Ph.D.
Mgr. Viktor Sýkora
RNDr. Ondřej Vaněk, Ph.D.
Annotation - Czech
Předmět je koncipován tak, aby seznámil posluchače zevrubně s tématy jako organizace a možnosti studia biochemie, publikování, granty, hodnocení vědeckých výsledků a jejich přenos do praxe, patenty, řízení, organizace a využití klinické biochemie, biotechnologií, molekulární biologie, geneticky modifikovaných organismů, laboratorních zvířat, povolování a registrace léků a doplňků potravy. Patentová ochrana výsledků biochemického výzkumu atd.
Daná témata jsou často přednášena externími specialisty
Last update: Černá Věra, RNDr., Ph.D. (06.02.2020)
Literature - Czech

Podklady k jednotlivým přednáškám budou dostupné na SIS (https://is.cuni.cz/studium/predmety/index.php?id=b7d6c99fcf50db1dd06c057c8cdec631&tid=2&do=predmet&kod=MC250P50)

Last update: Černá Věra, RNDr., Ph.D. (06.02.2020)
Requirements to the exam - Czech

Předmět bude v letním semestru 2023 vyučován, pokud bude přihlášeno alespoň 7 studentů

Výuka začíná až 26. 2. 2024!!!

 

Pro úspěšné absolvování předmětu je nutná 75% účast na přednáškách a splnění zkouškového testu na alespoň 60%

Last update: Černá Věra, RNDr., Ph.D. (22.01.2024)
Syllabus - Czech

Organizace studia

Jak publikovat v biochemii

Granty domácí a zahraniční

Hodnocení vědeckých výsledků

Generická léčiva, vývoj a testování

Přenos vědeckých výsledků do praxe, patenty

Komerční potenciál výzkumných projektů

GMO

Laboratorní management klinické laboratoře

Práce s laboratorními zvířaty

Klinické testování léků

Last update: Černá Věra, RNDr., Ph.D. (13.02.2022)
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html