SubjectsSubjects(version: 953)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Practical course in biochemistry I - MC250C42N
Title: Biochemické praktikum I
Czech title: Biochemické praktikum I
Guaranteed by: Department of Biochemistry (31-250)
Faculty: Faculty of Science
Actual: from 2020
Semester: winter
E-Credits: 6
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:0/4, C [HT]
Capacity: unlimited
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: taught
Language: Czech
Is provided by: MC250C35
Guarantor: RNDr. Daniel Kavan, Ph.D.
Teacher(s): RNDr. Kateřina Bělonožníková, Ph.D.
Mgr. Josef Dvořák
Mgr. Lukáš Fojtík
RNDr. Veronika Hýsková, Ph.D.
Mgr. Josef Chmelík, Ph.D.
Mgr. Zuzana Kalaninová
RNDr. Daniel Kavan, Ph.D.
Incompatibility : MC250C31N
Is incompatible with: MC250C31N
Is complex co-requisite for: MC250C03, MC250C03E, MC250C17A, MC250C17E
Annotation -
"Practical course in biochemistry I" is provided by Daniel Kavan, Josef Chmelík, Kateřina Bělonožníková, Veronika Hýsková, Jan Fiala
The students are dealing with basic biochemical methods used for protein and nucleic acid isolation and their characterization (extraction, centrifugation, precipitation, dialysis, protein content determination). Gel filtration is used for protein purification from a mixture or for relative molecular mass determination. The students determine the relative molecular mass of proteins by SDS polyacrylamide gel electrophoresis. Important part of the practical course is dealing with enzymes, determination of Michaelis constant, maximal reaction rate, pH optimum, activation and inhibition, electrophoretic separation of isoenzymes and their detection in gel.
Last update: Kavan Daniel, RNDr., Ph.D. (10.09.2020)
Literature -

https://www.natur.cuni.cz/chemie/biochem/ke-stazeni/biochemicke-praktikum

Last update: Hýsková Veronika, RNDr., Ph.D. (05.10.2015)
Requirements to the exam - Czech

- práce na úloze bude umožněna jen studentům, kteří prokážou dostatečné porozumění principům
- před odchodem je nutné nahlásit získané výsledky
- vytištěný protokol odevzdat nejpozdeji na začátku příštích praktik, jinak úloha propadá
- po případné dohodě s dozorem praktik je možné odevzdat elektronickou verzi protokolu, poslat emailem nejpozději 24 h (soboty, neděle a svátky se nepočítají) před konáním dalších praktik
- v případě oprav musí být protokol bez vad schválen do tří týdnů od vypracování úlohy
- k zápočtovému testu může scházet nejvýše jeden protokol
- pro získání zápočtu je třeba
absolvovat prezentaci vybrané úlohy
splnit podmínky závěrečného testu
odevzdat protokoly ke všem úlohám
vrátit klíč od skříňky na chodbě

Last update: Kavan Daniel, RNDr., Ph.D. (22.09.2020)
Syllabus -

1. Isolation of a protein - enzyme, determination of specific activity

2. Gel chromatography of proteins (separation, relative molecular mass determination)

3. SDS - polyacrylamide electrophoresis (determination of relative molecular mass of proteins)

4. Practical enzymology - kinetic characteristics, Michaelis constants, maximal reaction rate, pH optimum, activation and inhibition of enzymes, electrophoretic separation of isoenzymes and detection of the enzyme activity in gel

5. Nucleic acids-Forensic DNA fingerprinting kit

6. Oral presentation of one experiment

Last update: Hýsková Veronika, RNDr., Ph.D. (05.10.2015)
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html