SubjectsSubjects(version: 953)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
New Materials Applied to Chemistry - MC230S09
Title: Nové materiály v moderních chemických aplikacích
Czech title: Nové materiály v moderních chemických aplikacích
Guaranteed by: Department of Organic Chemistry (31-270)
Faculty: Faculty of Science
Actual: from 2020
Semester: both
E-Credits: 2
Hours per week, examination: 0/2, C [HT]
Capacity: unlimited
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: taught
Language: Czech
Explanation: předmět lze zapsat v zimním i letním semestru
Additional information: http://physics.mff.cuni.cz/kchfo/dian/
Note: enabled for web enrollment
you can enroll for the course in winter and in summer semester
Guarantor: doc. RNDr. Juraj Dian, CSc.
Teacher(s): doc. RNDr. Juraj Dian, CSc.
doc. RNDr. Jindřich Jindřich, CSc.
Annotation -
Undergraduate and postgraduate seminar aimed at physical and chemical aspects of material research.
Last update: XDIAN (02.10.2006)
Literature - Czech

Studijní literaturu pro tento předmět nelze obecně specifikovat.

Last update: Jindřich Jindřich, doc. RNDr., CSc. (13.05.2012)
Requirements to the exam - Czech

Zápočet je udělen na základě minimálně 70% účasti na konaných seminářích a na základě odpřednášeného třicetiminutového referátu o své bakalářské, diplomové nebo doktorské práci.

Seminář probíhá v závislosti na epidemiologické situaci buď prezenční nebo distanční formou. V případě tří a více posluchačů probíhá výuka standardní formou, v případě nižšího počtu posluchačů probíhá seminář formou individuální prezentace. Distanční výuka bude probíhat interaktivním způsobem v on-line režimu pomocí programového prostředí dle výběru aktuálního přednášejícího.

Last update: Dian Juraj, doc. RNDr., CSc. (11.10.2020)
Syllabus -

Undergraduate and postgraduate seminar aimed at physical and chemical aspects of material research.

Last update: XDIAN (02.10.2006)
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html