SubjectsSubjects(version: 953)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Training in analytical chemistry - MC230S05A
Title: Seminář z analytické chemie
Czech title: Seminář z analytické chemie
Guaranteed by: Department of Analytical Chemistry (31-230)
Faculty: Faculty of Science
Actual: from 2016
Semester: winter
E-Credits: 1
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:0/2, C [HT]
Capacity: unlimited
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: taught
Language: Czech
Note: enabled for web enrollment
Guarantor: prof. RNDr. Jiří Barek, CSc.
Teacher(s): prof. RNDr. Jiří Barek, CSc.
RNDr. Jakub Hraníček, Ph.D.
RNDr. Jana Sobotníková, Ph.D.
Annotation -
Seminar of Department of analytical chemistry is devoted to students of 1st and 2nd year of master degree. The aim of this seminar is to acquaint the students with new analytical topics. Within the frame of this seminar the students present results of their work and diploma thesis. Also staff members report results of their research.

During the validity of epidemiological precautions, the seminar is taught online in an interactive way using Google Meet.
Last update: Sobotníková Jana, RNDr., Ph.D. (08.10.2020)
Literature -

Vzhledem k aktuálnosti probíraných témat jsou v průběhu semináře doporučovány aktuálně vyšlé práce v odborných časopisech.

Pro sepsání práce a přednášení jsou doporučeny knihy:
• Meško D., Katuščák D. et al.: Akademická příručka. Martin, Osveta 2006.
• Šesták Z.: Jak psát a přednášet o vědě. Praha, Academia 1999.

Last update: Nesměrák Karel, doc. RNDr., Ph.D. (28.10.2019)
Requirements to the exam -

 The course-unit credit is awarded on condition of having attended at least 80% attendance at the seminars and on a 15-minute paper on his / her bachelor's or master's thesis.

Last update: Nesměrák Karel, doc. RNDr., Ph.D. (28.10.2019)
Syllabus -

Invited lectures.

Last update: Nesměrák Karel, doc. RNDr., Ph.D. (28.10.2019)
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html