SubjectsSubjects(version: 953)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Diploma project - MC230DP5B
Title: Diplomový projekt
Czech title: Diplomový projekt
Guaranteed by: Department of Analytical Chemistry (31-230)
Faculty: Faculty of Science
Actual: from 2023
Semester: summer
E-Credits: 30
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:0/24, C [HT]
Capacity: unlimited
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: taught
Language: Czech
Explanation: Zápočet se uděluje nejpozději do data odevzdání elektronické verze závěrečnépráce v SIS.Zápočet uděluje vedoucí práce, není-li níže uvedeno jinak.
Belongs to the student work of type: diplomová práce
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html