SubjectsSubjects(version: 953)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Diploma Project IV - MC200DP4
Title: Diplomový projekt IV
Czech title: Diplomový projekt IV
Guaranteed by: Chemistry Section (31-201)
Faculty: Faculty of Science
Actual: from 2023
Semester: summer
E-Credits: 24
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:0/24, C [HT]
Capacity: unlimited
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: taught
Language: Czech
Explanation: Zápočet se uděluje nejpozději do data odevzdání elektronické verze závěrečnépráce v SIS.Zápočet uděluje vedoucí práce, není-li níže uvedeno jinak.
Belongs to the student work of type: diplomová práce
Annotation - Czech
Zpracování diplomové práce podle zadání školitele. Diplomová práce má experimentální charakter, nicméně její
vypracování je spojeno i s důslednou literární rešerší daného tématu.
Last update: Rubešová Jana, RNDr., Ph.D. (13.06.2018)
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html