SubjectsSubjects(version: 953)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Bachelor project - MC200BP1
Title: Bakalářský projekt I
Czech title: Bakalářský projekt I
Guaranteed by: Chemistry Section (31-201)
Faculty: Faculty of Science
Actual: from 2015
Semester: winter
E-Credits: 3
Examination process: winter s.:
Number of self-study hours: 3 [hours/week]
Hours per week, examination: winter s.:0/0, C [HT]
Capacity: unlimited
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: taught
Language: Czech
Belongs to the student work of type: bakalářská práce
Annotation - Czech
Zpracování bakalářské práce podle zadání školitele. Bakalářská práce má experimentální charakter, nicméně její zpracování je spojeno i s důslednou literární rešerší daného tématu.
Last update: Kotek Jan, prof. RNDr., Ph.D. (16.03.2018)
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html