SubjectsSubjects(version: 945)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Quo Vadis Shemie seminar series - MBCPLUS008
Title: Diskusní seminář Quo Vadis Chemie (I a II)
Czech title: Diskusní seminář Quo Vadis Chemie (I a II)
Guaranteed by: Futher Education Centre (31-643)
Faculty: Faculty of Science
Actual: from 2021
Semester: both
E-Credits: 0
Hours per week, examination: 0/0, other [HT]
Capacity: unlimited
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: taught
Language: Czech
Explanation: Tento předmět je určen pouze pro zájmový kurz CŽV -Bakalář Plus.Studentům kreditního studia nebude závazně zapsán.
Note: you can enroll for the course in winter and in summer semester
Guarantor: prof. RNDr. Martin Kotora, CSc.
Aim of the course - Czech
Last update: prof. RNDr. Martin Kotora, CSc. (30.07.2012)

Představit trendy v chemii na zahraničních a tuzemských pracovištích.

Literature - Czech
Last update: prof. RNDr. Martin Kotora, CSc. (15.09.2014)

Každá přednáška či obsah semináře je jiný a proto speciální elektronické materiály nejsou k dispozici.

Syllabus - Czech
Last update: prof. RNDr. Martin Kotora, CSc. (30.07.2012)

Sylabus bude upřesněn vždy podle zvaných řečníků.

Entry requirements - Czech
Last update: prof. RNDr. Martin Kotora, CSc. (02.08.2012)

Znalosti chemie na úrovni ukončeného bakalářské studia a úspěšné zdolání vstupního testu (minimálně na 75% správných odpovědí).

Registration requirements - Czech
Last update: prof. RNDr. Martin Kotora, CSc. (02.08.2012)

Prace na projektu (bakalářský nebo magisterský) na pracovištích PřF UK. Projekt musí být zapsaný v SISu.

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html