Field course in zoology for teachers - MB170T12
Title: Terénní cvičení ze zoologie pro učitele
Czech title: Terénní cvičení ze zoologie pro učitele
Guaranteed by: Department of Zoology (31-170)
Faculty: Faculty of Science
Actual: from 2020 to 2023
Semester: summer
E-Credits: 2
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:0/1, C [TS]
Capacity: unlimited
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: taught
Language: Czech
Is provided by: MB170T24
Note: enabled for web enrollment
Guarantor: doc. RNDr. Lucie Juřičková, Ph.D.
Mgr. Petr Janšta, Ph.D.
Mgr. Petr Šípek, Ph.D.
Teacher(s): prof. Mgr. Tomáš Albrecht, Ph.D.
prof. RNDr. Ivan Čepička, Ph.D.
prof. RNDr. Daniel Frynta, Ph.D.
prof. RNDr. Pavel Hulva, Ph.D.
Mgr. Petr Janšta, Ph.D.
doc. RNDr. Lucie Juřičková, Ph.D.
Mgr. Ondřej Korábek, Ph.D.
RNDr. David Král, Ph.D.
Mgr. Jakub Kreisinger, Ph.D.
RNDr. Radek Lučan, Ph.D.
doc. Mgr. Pavel Munclinger, Ph.D.
Mgr. Zuzana Musilová, Ph.D.
RNDr. Věra Opatová, Ph.D.
Mgr. Tomáš Pánek, Ph.D.
doc. RNDr. Jakub Prokop, Ph.D.
RNDr. Markéta Rozkošná Knitlová, Ph.D.
RNDr. Irena Schneiderová, Ph.D.
Mgr. Vladimír Soukup, Ph.D.
Mgr. Zuzana Starostová, Ph.D.
Mgr. Jakub Straka, Ph.D.
Mgr. Petr Šípek, Ph.D.
RNDr. František Šťáhlavský, Ph.D.
doc. RNDr. Michal Vinkler, Ph.D.
RNDr. Vladimír Vohralík, CSc.
Incompatibility : MB170T24
Opinion survey results   Examination dates   SS schedule   
Annotation -
Please note, the lectures are given in Czech language. English version of the course can be requested in advance
if there are at least 3 students.
Last update: Peterková Jindřiška, Ing. (21.03.2019)
Literature -

Buchar,J., Ducháč, V., Hůrka, K., Lellák, J., 1995. Klíč k určování bezobratlých. Scientia Praha

Hanzák, J., Halík, L., Mikulová M., 1973. Světem zvířat. V. ( 1.) Bezobratlí, Albatros Praha.

Hanzák, J., Moucha, J., Zahradník, J.,1973. Světem zvířat. V. (2.) Bezobratlí (Hmyz),Albatros Praha.

Hůrka, K., Čepická, A., 1978. Rozmnožování a vývoj hmyzu.SPN Praha

Motyčka, V., Roller, Z., 2001. Bezobratlí 1. In Svět zvířat X. Anděra,M. (ed), Albatros

Macek, J., 2001. Bezobratlí 2 (Hmyz). In Svět zvířat. X. Anděra,M. (ed), Albatros

Last update: Peterková Jindřiška, Ing. (25.10.2019)
Requirements to the exam - Czech

Uděluje se zápočet na základě aktivní účasti a znalostí načerpaných během cvičení v terénu.

Last update: Peterková Jindřiška, Ing. (21.03.2019)
Syllabus - Czech

Význační zástupci fauny navštívených biotopů a v nich zahrnutých ekosystémů s přihlédnutím k jejich ekologii a biologii. Obsah by měl tvořit nadstavbu předchozí výuky bakalářské, tuto hlouběji detailizovat. Studenti se mají seznámit v praxi také s použitými metodami sběru.

Last update: Peterková Jindřiška, Ing. (21.03.2019)