SubjectsSubjects(version: 953)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Annotation -
Please note, the lectures are given in Czech language. English version of the course can be requested in advance
if there are at least 3 students.
Last update: Peterková Jindřiška, Ing. (21.03.2019)
Literature -

Buchar,J., Ducháč, V., Hůrka, K., Lellák, J., 1995. Klíč k určování bezobratlých. Scientia Praha

Hanzák, J., Halík, L., Mikulová M., 1973. Světem zvířat. V. ( 1.) Bezobratlí, Albatros Praha.

Hanzák, J., Moucha, J., Zahradník, J.,1973. Světem zvířat. V. (2.) Bezobratlí (Hmyz),Albatros Praha.

Hůrka, K., Čepická, A., 1978. Rozmnožování a vývoj hmyzu.SPN Praha

Motyčka, V., Roller, Z., 2001. Bezobratlí 1. In Svět zvířat X. Anděra,M. (ed), Albatros

Macek, J., 2001. Bezobratlí 2 (Hmyz). In Svět zvířat. X. Anděra,M. (ed), Albatros

Last update: Peterková Jindřiška, Ing. (25.10.2019)
Requirements to the exam - Czech

Uděluje se zápočet na základě aktivní účasti a znalostí načerpaných během cvičení v terénu.

Last update: Peterková Jindřiška, Ing. (21.03.2019)
Syllabus - Czech

Význační zástupci fauny navštívených biotopů a v nich zahrnutých ekosystémů s přihlédnutím k jejich ekologii a biologii. Obsah by měl tvořit nadstavbu předchozí výuky bakalářské, tuto hlouběji detailizovat. Studenti se mají seznámit v praxi také s použitými metodami sběru.

Last update: Peterková Jindřiška, Ing. (21.03.2019)
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html