SubjectsSubjects(version: 953)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Marine fauna - MB170C108
Title: Turnusové praktikum: Mořská fauna
Czech title: Turnusové praktikum: Mořská fauna
Guaranteed by: Department of Zoology (31-170)
Faculty: Faculty of Science
Actual: from 2014
Semester: winter
E-Credits: 1
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:0/2, C [DS]
Capacity: 15
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: taught
Language: Czech
Note: enabled for web enrollment
Guarantor: doc. RNDr. Lucie Juřičková, Ph.D.
Teacher(s): doc. RNDr. Lucie Juřičková, Ph.D.
prof. RNDr. Adam Petrusek, Ph.D.
Annotation -
This is a practical course focusing on demonstration of marine invertebrates in the zoological collections of the Faculty of Science. It is intended to accompany courses in invertebrate zoology or marine fauna. Note that the standard language of the course is Czech.
Last update: Petrusek Adam, prof. RNDr., Ph.D. (23.10.2019)
Literature -

Recommended literature includes any detemrination atlast of marine fauna, and general textbooks on invertebrate zoology, such as. 

Ruppert E.E., Fox R.S. & Barnes R.D.(2004): Invertebrate zoology a functional evolutionary approach. Thomson-Learning - Books/Cole. Belmont, USA
Brusca R.C. & Brusca G.J, (2003): Invertebrate Zoology. Sinauer Associates, Sunderland, Massachusetts, USA 

Last update: Petrusek Adam, prof. RNDr., Ph.D. (23.10.2019)
Requirements to the exam -

The credits are given for active participation to the course. (Note that is is only in Czech.)

Last update: Petrusek Adam, prof. RNDr., Ph.D. (23.10.2019)
Syllabus - Czech

Cílem praktika je bližší seznámení s vybranými zástupci mořských bezobralých živočiců ze sbírek PřF UK, důraz je kladen zejména na typicky mořské taxony, na něž není v běžných ?vnitrozemských" předmětech dostatek času. Dle dostupnosti materiálu jsou prováděny i pitvy některých zajímavých skupin.

Houby (Porifera)

Žahavci (Cnidaria): koloniální polypovci, korálnatci, trubýši, medúzy

Žebernatky (Ctenophora)

Mechovky (Bryozoa)

Chapadlovky (Phoronida) a ramenonožci (Branchiopoda)

Sumýšovci (Sipunculida): pitva.

Mnohoštětinatci (Polychaeta)

Korýši (Crustacea: Decapoda)

Měkkýši (Mollusca): pitva hlavonožce.

Ostnokožci (Echinodermata)

Mořský zooplankton (salpy, larvy korýšů apod.).

Last update: JPROKOP (13.04.2007)
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html