SubjectsSubjects(version: 953)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Zoology invertebrates - practices - MB170C09U
Title: Praktikum ze zoologie bezobratlých
Czech title: Praktikum ze zoologie bezobratlých
Guaranteed by: Department of Zoology (31-170)
Faculty: Faculty of Science
Actual: from 2023 to 2023
Semester: winter
E-Credits: 1
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:0/1, C [TS]
Capacity: 70
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: taught
Language: Czech
Level: basic
Explanation: Toto turnusové cvičení je rozšířením předmětu MB170P09U.
Note: enabled for web enrollment
Guarantor: RNDr. Věra Opatová, Ph.D.
Teacher(s): Mgr. Petr Janšta, Ph.D.
doc. RNDr. Lucie Juřičková, Ph.D.
Mgr. Ondřej Korábek, Ph.D.
RNDr. Věra Opatová, Ph.D.
doc. RNDr. Jakub Prokop, Ph.D.
Mgr. Petr Šípek, Ph.D.
RNDr. František Šťáhlavský, Ph.D.
Co-requisite : MB170P09U
Is incompatible with: MB170P09O, MB170P09I
Annotation -
Please note, the lectures are given in czech language only.
Last update: JPROKOP (30.11.2006)
Literature - Czech

Brusca, R.C.,Brusca,G.J.,2002. Invertebrates.2nd ed. Sinauer Publ 

Zrzavý, J., 2006. Fylogeneze živočišné říše. Scientia Praha 

Barnes, R. D. et al., 2003. Invertebrate Zoology. Brooks/Cole Publishing Company

Last update: Peterková Jindřiška, Ing. (05.10.2021)
Requirements to the exam - Czech

Zápočet z praktika na základě dostatečně prezence a aktivního přístupu.

Last update: Prokop Jakub, doc. RNDr., Ph.D. (25.10.2011)
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html