SubjectsSubjects(version: 953)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Laboratory course of protozoology - MB160C30
Title: Protozoologické praktikum
Czech title: Protozoologické praktikum
Guaranteed by: Department of Parasitology (31-161)
Faculty: Faculty of Science
Actual: from 2022
Semester: summer
E-Credits: 5
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:0/5, C [HT]
Capacity: 16
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: taught
Language: Czech
Note: enabled for web enrollment
Guarantor: doc. Mgr. Vladimír Hampl, Ph.D.
Teacher(s): doc. Mgr. Vladimír Hampl, Ph.D.
RNDr. Petr Rada, Ph.D.
doc. Mgr. Milena Svobodová, Dr.
Class: SEM s vysokým rozlišením
Co-requisite : MB160P37
Annotation -
This advanced laboratory course is aimed at study of cell organization of the main groups of parasitic protozoa, determination of protozoan parasites and training in special laboratory techniques used in protozoology research and in diagnosis of infections caused by parasitic protozoa. The course includes practical microscopy, interpretation of electronmicrographs, and training in isolation, preparation and in vitro cultivation of parasitic protozoa.

Adam K.M.G., Paul J. and Zaman V. Medical and Veterinary Protozoology an Illustrated Guide. Churchill Livingstone, Edinburgh and London 1971.
Ash L. R. and Orihel T.C. Atlas of Human Parasitology, 3rd edition, ASCP Press, Chicago 1990.
Taylor A.E.R. and Baker J.R. In vitro Methods for Parasite Cultivation. Academic Press, London, 1987.
Updated methodology sheets, schemes and photographs will be provided at the classes
Last update: PARAZIT (10.05.2002)
Literature - Czech

Odborná literatura:
Aktuální sylaby, schémata a metodické návody průběžně poskytované během kurzu.

Last update: Kulíková Helena, RNDr. (21.03.2019)
Requirements to the exam - Czech

Požadavkem zápočtu je účast na praktiku, úspěšné složení závěrečné poznávací zkoušky (mikroskopické preparáty, interpretace fotografií z elektronového mikroskopu)a znalost principu metod prováděných na praktiku.

Last update: Kulda Jaroslav, prof. RNDr., CSc. (10.01.2012)
Syllabus -

This advanced laboratory course is aimed at study of cell organization of the main groups of parasitic protozoa, determination of protozoan parasites and training in special laboratory techniques used in protozoology research and in diagnosis of infections caused by parasitic protozoa. The course includes practical microscopy, interpretation of electronmicrographs, and training in isolation, preparation and in vitro cultivation of parasitic protozoa

References

Last update: Hampl Vladimír, doc. Mgr., Ph.D. (17.02.2020)
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html