SubjectsSubjects(version: 953)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Bioinformatics - seminar - MB151S01
Title: Odborný seminář oboru bioinformatika
Czech title: Odborný seminář oboru bioinformatika
Guaranteed by: Department of Cell Biology (31-151)
Faculty: Faculty of Science
Actual: from 2022
Semester: winter
E-Credits: 1
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:0/2, C [HT]
Capacity: unlimited
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: taught
Language: Czech
Note: enabled for web enrollment
Guarantor: Mgr. Marian Novotný, Ph.D.
doc. Mgr. Vladimír Hampl, Ph.D.
doc. RNDr. David Hoksza, Ph.D.
Teacher(s): doc. Mgr. Vladimír Hampl, Ph.D.
doc. RNDr. David Hoksza, Ph.D.
Mgr. Marian Novotný, Ph.D.
Annotation - Czech
Předmet seznamuje studenty s pokroky v oblasti bioinformatiky formou zvaných přednášek a poskytuje studentům prostor k prezentaci cílů a pokroku v diplomové práci. Předmět však není přípravou závěrečné práce. Předmět je zapisován v každém semestru studia se stejnou náplní, ale pro lepší kontrolu je veden pod čtyřmi různými kódy.
Last update: Novotný Marian, Mgr., Ph.D. (03.07.2018)
Literature - Czech

Literatura není pevně dána, každý rok se pracuje s novou aktuální literaturou.

Last update: Novotný Marian, Mgr., Ph.D. (29.10.2019)
Syllabus - Czech

V předmětu  jsou studenti seznamováni s novinkami v bioinformatickém výzkumu formou zvaných přednášek a zároveň mají prostor prezentovat pokrok ve svých diplomových pracích a trénovat prezentační dovednosti na prezentování zajímavých aktuálních článků z oboru.

Last update: Novotný Marian, Mgr., Ph.D. (29.10.2019)
Registration requirements - Czech

Ke splnění předmětu je třeba pravidelná docházka a prezentace článků případně pokroků v diplomové práci.

Last update: Novotný Marian, Mgr., Ph.D. (29.10.2019)
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html