SubjectsSubjects(version: 953)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Human Physiology - MB150P60
Title: Fyziologie člověka
Czech title: Fyziologie člověka
Guaranteed by: Department of Physiology (31-152)
Faculty: Faculty of Science
Actual: from 2023 to 2023
Semester: summer
E-Credits: 5
Examination process: summer s.:combined
Hours per week, examination: summer s.:2/0, C+Ex [HT]
Extent per academic year: 1 [weeks]
Capacity: unlimited
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: taught
Language: Czech
Note: enabled for web enrollment
Guarantor: RNDr. Daniela Horníková, Ph.D.
Teacher(s): doc. RNDr. Zdeňka Bendová, Ph.D.
RNDr. Barbara Elsnicová, Ph.D.
Mgr. Eva Filipovská
Mgr. František Galatík
RNDr. Daniela Horníková, Ph.D.
Mgr. Alex Kratina
Mgr. Aneta Kubištová
Mgr. Petra Málková
Mgr. Bianka Mičke
doc. RNDr. Jitka Žurmanová, Ph.D.
Incompatibility : MB150C26C, MB150C31
Is incompatible with: MB150C31, MB150C26C
Annotation -
Please note, the lectures are given in czech language only.

Obligatory course (lecture and laboratory exercises) on human physiology for students of the baccalaureate study program clinical and toxicological analysis.
Last update: Horníková Daniela, RNDr., Ph.D. (28.10.2019)
Literature - Czech

LANGMEIER, Miloš. Základy lékařské fyziologie. 1. vyd. Praha: Grada, 2009, 320 s. ISBN 978-80-247-2526-0.

SILBERNAGL, Stefan a Agamemnon DESPOPOULOS. Atlas fyziologie člověka. Vyd. 3. české. Praha: Grada, 2004, 53, 435 s. ISBN 80-247-0630-x.

ROKYTA, Richard. Fyziologie: pro bakalářská studia v medicíně, přírodovědných a tělovýchovných oborech. 1. vyd. Praha: ISV, 2000, 359 s. ISBN 80-85866-45-5.

POKORNÝ, Jaroslav. Přehled fyziologie člověka. 3., přeprac. vyd. Praha: Karolinum, 2001, 166 s. ISBN 80-246-0228-8.

POKORNÝ, Jaroslav. Přehled fyziologie člověka. 3., přeprac. vyd. Praha: Karolinum, 2002, 255 s. ISBN 80-246-0229-6.

NOVOTNÝ, Ivan a Michal HRUŠKA. Biologie člověka: [pro gymnázia]. 4., rozš. a upr. vyd. Praha: Fortuna, 2010, 239 s. ISBN 978-80-7373-007-9.

Last update: Horníková Daniela, RNDr., Ph.D. (28.10.2019)
Requirements to the exam - Czech

Zápočet se uděluje na základě 100% docházky na praktikách, předložení náležitých protokolů a napsání zápočtového testu po skončení praktik. Testové otázky na udělení zápočtu se zaměřují na látku, která bude probírána na praktikách. Počítá se základními znalostmi fyziologie, které se probírají v úvodních přednáškách. Na přípravu testu je vhodné projít si protokoly a materiály umístěné na Moodle. Test se píše přes Moodle, kde je připravená banka testových otázek. Každý test je tedy originál.

Samotný předmět je ukončen písemným testem (pro 1. pokus. také Moodle) nebo ústní zkouškou (pro 2. a 3. pokus). Písemný test je zaměřen na informace z přednášek, vyžaduje také zamyslení se na nad problematikou.

Last update: Horníková Daniela, RNDr., Ph.D. (29.01.2024)
Syllabus -

Physical and chemical principles of physiological functions. Body fluids, homeostasis. Nerves and muscles. Cardiovascular system. Respiratory system. Gastrointestinal system. Excretion. Reproductory system. Senses. Bioenergetics. Hormonal control. Nervous system.

References:

R. F. Schmidt: Memorix - Spezial, Physiologie. VCH Verlagsgesselschaft mbH, Weinheim, 1992

S. Sibernagl, A. Despopoulos: Taschenatlas der Physiologie. Georg Thieme Verlag, Stuttgart, 1988

S. Wright's Applied Physiology

W. F. Ganong: Review of Medical Physiology. 16th edition, Prentice Hall International Inc. Appleton & Lange, Simon & Schuster Business and Professional Group, 1993.

Last update: STEFL (10.04.2002)
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html