SubjectsSubjects(version: 953)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Systematic molecular virology I - MB140P23
Title: Systematická molekulární virologie II
Guaranteed by: Department of Genetics and Microbiology (31-140)
Faculty: Faculty of Science
Actual: from 2007
Semester: winter
E-Credits: 3
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:2/0, Ex [HT]
Capacity: unlimited
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: cancelled
Language: Czech
Note: enabled for web enrollment
Guarantor: doc. RNDr. Jitka Forstová, CSc.
Pre-requisite : MB140P71
Opinion survey results   Examination dates   Schedule   
Annotation -
Molecular mechanisms of animal DNA virus replication cycles.
(Parvoviridae, Polyomaviridae, Papillomaviridae, Adenoviridae, Poxviridae, Herpesviridae, Baculoviridae) Virion morphology and structure; Genome organisation; Viral replication cycles; Interactions of viral gene products with host cell structures; Pathogenicity; Mechanisms of cell transformation by DNA viruses; Host defence mechanisms and strategies developed by viruses to counteract host defence mechanisms; Utilisation of viruses in molecular biology and gene therapy.

Literature

1. S.J. Flint, L.W. Enquist, R.M. Krug, V.R. Racaniello, A.M. Skalka: Principles of Virology Molecular Biology, Pathogenesis and Control. ASM Press Washington, D.C.

2. J.D.Watson, N.H. Hopkins, J.W.Roberts, J.A.Steiz, A.M. Weiner: Molecular Biology of the Gene. The Benjamin/Cummings Publishing Company, Inc.

3. B.N.Fields, D.M.Knipe : Fundamental Virology. Raven Press.

Last update: KONOP (22.09.2003)
Literature - Czech

Literatura:

S.J. Flint, L.W. Enquist, R.M. Krug, V.R. Racaniello, A.M. Skalka: Principles of Virology Molecular Biology, Pathogenesis and Control. ASM Press Washington, D.C.

B.N.Fields, D.M.Knipe : Fundamental Virology. Raven Press.

Recent original scientific publications in International Journals.

Last update: SRBA (19.08.2002)
Syllabus - Czech
Živočišné DNA viry :

Parvoviry, Polyomaviry, Papillomaviry, Adenoviry, Poxviry, Herpesviry, Bakuloviry.

Tropismus, Pathogenese, Struktura virionů, Organisace genomů.

Strategie virových replikací a molekulární mechanismy jednotlivých fází replikačního

cyklu virů:

vstup do buňky, uvolnění genové informace, exprese virových genů a její regulace,

replikace virových genomů, morfogernese virionů a exit virového potomstva z

hostitelských buněk; funkce jednotlivých virových genových produktů, jejich interakce se

strukturami hostitelské buňky.

Mechanismy navození buněčné transformace onkogeny DNA virů.

Persistence virých infekcí; latentní a produktivní infekce

Způsoby jakými viry překonávají obranné mechanismy hostitele.

Využití virů nebo jejich specifických struktur v molekulární biologii a genové therapii.

Last update: KONOP (30.05.2003)
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html