SubjectsSubjects(version: 953)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Botany - a special course for environmental students - MB120P43B
Title: Botanika pro ÚŽP
Czech title: Botanika pro ÚŽP
Guaranteed by: Department of Botany (31-120)
Faculty: Faculty of Science
Actual: from 2020 to 2023
Semester: summer
E-Credits: 4
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:3/2, C+Ex [HT]
Capacity: unlimited
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: taught
Language: Czech
Is provided by: MB120P176
Note: enabled for web enrollment
Guarantor: Mgr. Marek Slovák, Ph.D.
Teacher(s): Mgr. Kristýna Hlavatá, Ph.D.
doc. RNDr. Lubomír Hrouda, CSc.
Mgr. Hana Chudáčková
Mgr. Ing. Markéta Pilneyová
Mgr. Marek Slovák, Ph.D.
Mgr. Anna Větvičková
Mgr. Tomáš Vlasta
Annotation -
Please note, the lectures are given in Czech language only.

A survey of recent phylogenetic system of angiosperms. Infomation about synapomorphies, chorology, morphology and reproduction are summarized. Native or important members are presented. Special attention is paid to the endangered, rare and invasive taxa.
Last update: Kubátová Gabriela, PhDr., Ph.D. (13.04.2006)
Literature - Czech

Základní studijní literatura:
Judd W. S. et al. (2002): Plant Systematics. A phylogenetic approached, ed. 2. - Sinauer Inc., Sunderland, Mass.
Simpson M. (2006): Plant systematics. - Elsevier Ac. Press
Slavíková Z. (2002): Morfologie rostlin. [skriptum]. - Praha.
Mártonfi P. (2006): Systematika cievnatých tastlin, ed 2. - UŠ Košice.

Literatura na praktikum:
Skalická A. et Slavíková Z. (1973): Praktická cvičení ze systematiky vyšších rostlin [skriptum]. - Karolinum.

Určovací klíče a obrazové atlasy:

Kaplan Z. et al. (2021): Klíč ke květeně České republiky, 2., rozšířené vydání. Academia Praha
Kubát K. et al. (2002): Klíč ke květeně České republiky. Academia, Praha.
Květena České [socialistické] republiky (1988-2010):Vol. 1-3 Hejný S. et Slavík B. [red.], vol. 4-7 Slavík B. et Štěpánková J. [red.], vol. 8 Chrtek J., Kaplan Z. et Štěpánková J. [red.]. Academia. Praha.
Deyl M., Hísek K. (2001): Naše květiny. - Academia Praha.

Last update: Štefánek Michal, Mgr. (18.03.2024)
Requirements to the exam - Czech

PODMÍNKY SPLNĚNÍ PŘEDMĚTU:

1. Zápočet - účast na alespoň 80% praktik + úspěšné zvládnutí závěrečné poznávačky (minimální zisk 60% bodů). Poznávačku provedou studenti u testu z praktik.


2. Zkouška bude probíhat písemně nebo ústně, dle výběru studenta a po dohodě s vyučujícímu.


Známkování bude následovné (čísla jsou uvedená v procentech):

100 – 91 = 1
90-75 = 2
74-60 = 3
59 a méně = 4

Last update: Štefánek Michal, Mgr. (18.03.2024)
Syllabus -

1. Paleoherbs (Nymphaeales, Magnoliales, Laurales, Piperales, Ceratophyllales)

2. Monocots (Alismatales, Asparagales, Liliales, Arecales, Poales)

3. Eudicots (Ranunculales)

4. Core eudicots (Caryophyllales, Saxifragales)

5. Rosids (Geraniales)

6. Eurosids I (Malpighiales, Oxalidales, Fabales, Rosales, Cucurbitales, Fagales)

7. Eurosids II (Brassicales, Malvales)

8. Asterids (Cornales, Ericales)

9. Euasterids I (Boraginaceae, Gentianales, Lamiales, Solanales)

10. Euasterids II (Apiales, Asterales, Dipsacales)

11. Unplaced taxa (Rafflesiaceae)

12. Endemic plants of the Czech Republic

Literature:

Judd, Campbell, Kellogg et Stevens (1999): Plant systematics - A phylogenetic approach.

Angiosperm Phylogeny Group: http://www.mobot.org/MOBOT/research/APweb/

The Families of Flowering Plants: http://biodiversity.uno.edu/delta/angio/

Last update: SUDA (17.04.2002)
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html