SubjectsSubjects(version: 953)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Evolution, systematics and morphology of vascular plants (for biology teachers) - MB120P176
Title: Evoluce, systém a morfologie cévnatých rostlin (pro učitelské kombinace)
Czech title: Evoluce, systém a morfologie cévnatých rostlin (pro učitelské kombinace)
Guaranteed by: Department of Botany (31-120)
Faculty: Faculty of Science
Actual: from 2020 to 2023
Semester: summer
E-Credits: 4
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:3/2, C+Ex [HT]
Capacity: 130
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: taught
Language: Czech
Explanation: 20/21 nový předmět pro uč.
Note: enabled for web enrollment
Guarantor: Mgr. Marek Slovák, Ph.D.
Teacher(s): Mgr. Kristýna Hlavatá, Ph.D.
doc. RNDr. Lubomír Hrouda, CSc.
Mgr. Hana Chudáčková
Mgr. Ing. Markéta Pilneyová
Mgr. Marek Slovák, Ph.D.
Mgr. Anna Větvičková
Mgr. Tomáš Vlasta
Annotation - Czech
PŘEDNÁŠKA
Tento kurs seznamuje ucelenou a názornou formou s diverzitou cévnatých rostlin na zemském povrchu a to na
pozadí nejnovějších poznatků o jejich evoluci a fylogenetických vztazích. Studenti se na přednášce a
doprovodných praktických cvičeních seznámí se základními charakteristikami, způsobem rozmnožování,
rozšířením a typickými zástupci jednotlivých čeledí výtrusných, nahosemenných a krytosemenných rostlin,
reprezentujících nejen středoevropskou květenu, ale také význačné (především užitkové) rostliny celého světa.
Zároveň je přednáška výbornou příležitosti pro zopakování a doplnění poznatků o morfologii rostlin, o historii,
základních metodách a principech v taxonomii cévnatých rostlin.

PRAKTIKUM
Přednáška je doplněna praktickým cvičením, umožňujícím pozorovat na živém materiálu základní zástupce
probíraných čeledí, jejich morfologické charakteristiky a rozdíly mezi příbuznými skupinami rostlin.


VŠECHNY MATERIÁLY K PŘEDNÁŠKÁM, PRAKTIKÁM I KE ZKOUŠCE PRO LETNÍ SEMESTR 2024 NAJDETE NA GOOGLE DISKU:

https://drive.google.com/drive/folders/1ngXPyDhecQC5Lg-b8EzQu8YgZUPsYREg?usp=drive_link


PODMÍNKY SPLNĚNÍ PŘEDMĚTU:

1. Zápočet - účast na alespoň 80% praktik + úspěšné zvládnutí závěrečné poznávačky (minimální zisk 60% bodů). Poznávačku provedou studenti u testu s praktik.


2. Zkouška bude probíhat písemně nebo ústně, dle výběru studenta a po dohodě s vyučujícímu.


Známkování bude následovné (čísla jsou uvedené v procentech):

100 – 91 = 1
90-75 = 2
74-60 = 3
59 a méně = 4

Last update: Chudáčková Hana, Mgr. (15.02.2024)
Literature - Czech

Základní studijní literatura:
Judd W. S. et al. (2002): Plant Systematics. A phylogenetic approached, ed. 2. - Sinauer Inc., Sunderland, Mass.
Simpson M. (2006): Plant systematics. - Elsevier Ac. Press
Slavíková Z. (2002): Morfologie rostlin. [skriptum]. - Praha.
Mártonfi P. (2006): Systematika cievnatých tastlin, ed 2. - UŠ Košice.

Literatura na praktikum:
Skalická A. et Slavíková Z. (1973): Praktická cvičení ze systematiky vyšších rostlin [skriptum]. - Karolinum.

Určovací klíče a obrazové atlasy:

Kaplan Z. et al. (2021): Klíč ke květeně České republiky, 2., rozšířené vydání. Academia Praha
Kubát K. et al. (2002): Klíč ke květeně České republiky. Academia, Praha.
Květena České [socialistické] republiky (1988-2010):Vol. 1-3 Hejný S. et Slavík B. [red.], vol. 4-7 Slavík B. et Štěpánková J. [red.], vol. 8 Chrtek J., Kaplan Z. et Štěpánková J. [red.]. Academia. Praha.
Deyl M., Hísek K. (2001): Naše květiny. - Academia Praha.

Last update: Chudáčková Hana, Mgr. (15.02.2024)
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html