SubjectsSubjects(version: 904)
Course, academic year 2022/2023
   Login via CAS
Preparatory Seminar on Biblical Knowledge of the New Testament - L0505
Title: Proseminář biblických znalostí NZ
Guaranteed by: HTF - Katedra biblistiky a judaistiky (28-15)
Faculty: Hussite Theological Faculty
Actual: from 2020
Semester: summer
E-Credits: 3
Examination process: summer s.:
Number of self-study hours: 12 [hours/semester]
Hours per week, examination: summer s.:0/2 [hours/week]
Extent per academic year: 28 [hours]
Capacity: unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: taught
Language: Czech
Level:  
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
priority enrollment if the course is part of the study plan
Guarantor: Mgr. Hana Tonzarová, Th.D.
Is interchangeable with: LBIB03
Annotation - Czech
Last update: ThDr. Kateřina Patová (18.02.2021)
Předmět Proseminář biblických znalostí NZ seznamuje studenty s výběrem postav a dějů z období Nového Zákona s důrazem na pasáže týkající se života Ježíše Krista a vzniku křesťanské církve (Jan Křtitel, Ježíšovi učedníci, Ježíšova slova a činy, pašijní události, letnice, apoštolové a diákoni, misie apoštola Pavla). Důraz se klade i na pochopení souvislostí. Absolvováním předmětu získává student základní znalosti v oblasti biblických postav a dějů. V případě přechodu na distanční výuku bude předmět Proseminář NZ probíhat formou online v MS teams. Klíč pro přihlášení je: nfbu161. A popis pro přihlášení se do MS teams na stránkách HTF UK. Předmět bude zakončen zápočtem, který bude udělen studentům, kteří absolvují závěrečný test s celkovým průměrem alespoň 70%, s tím, že každou část testu (jednotlivá témata) pod 50% je třeba opakovat. To umožní případně opakovat jen část testu a není třeba opakovat celý test.
Syllabus - Czech
Last update: ThDr. Kateřina Patová (09.04.2018)

Evangelia: Pašije, Ježíšova podobenství, výroky a slova. Ježíšovy mocné činy a spory. Ježíšovi učedníci. Narození Ježíše Krista. Jan Křtitel. Skutky apoštolské: Činy apoštolů Petra a Jana a dalších. Diákoni. Vznik a charakteristika prvokřesťanské církve. Obrácení apoštola Pavla a cesty apoštola Pavla. Listy Ap. Pavla - základní témata. Další listy NZ - základní témata. Zjevení Janovo - základní struktura.

Course completion requirements - Czech
Last update: Mgr. Hana Tonzarová, Th.D. (30.09.2020)

Studenti splní průběžné testy v průměru min. na 70% úspěšnosti. Studenti splní podmínku 80% docházky na proseminář. V případě přechodu na distanční výuku bude kladen důraz na absolvování průběžných testů během online výuky, opakování testů bude možné až ve zkouškovém období ve vypsaných termínech. Na základě splnění alespoň celkové 70% úspěšnosti testů (přičemž každý test pod 50% je třeba opakovat) obdrží studenti zápočet.

Literature - Czech
Last update: Mgr. Hana Tonzarová, Th.D. (30.09.2020)
Povinná literatura:
Bible: Písmo svaté Starého a Nového zákona (včetně deuterokanonických knih). 8. vydání (1. opravené vydání). Praha: Česká biblická společnost, 2001. XVI, 1816 s., 16 s. obr. přílohy. ISBN 80-85810-29-8.

NOVOTNÝ, Adolf. Biblický slovník. I. svazek A-P, II. svazek R-Ž. 3. vydání. Praha: Kalich - Česká biblická společnost, 1992. XII, 1406 s., 64 s obr. přílohy. ISBN 80-7017-528-1 (Kalich). ISBN 80-900881-1-2 (Česká biblická společnost).

DOUGLAS, J. D. (ed.). Nový biblický slovník. Přeložili Alena Koželuhová, Hana Nezbedová, Bohuslav Procházka, Jiří Štifter a Rostislav Matulík; mapy, nákresy a grafy Tomáš Prchal. 1. vydání. Praha: Návrat domů, 1996. Orig.: New Bible Dictionary. ISBN 80-85495-65-1.

www.biblenet.cz (Biblická konkordance)

MÁNEK, Jindřich. Dům na skále. Praha ÚCN, Blahoslav, 1967.

MÁNEK, Jindřich. Setkání s Pánem. Praha ÚCN, Blahoslav, 1954.

MÁNEK, Jindřich. Ježíšova podobenství, Praha ÚCN, 1972.

MÁNEK, Jindřich. Stolování s Ježíšem, Blahoslav, Praha, 1952.

TRILLING, Wolfgang: Apoštol Pavel, Misionář a teolog. Vyšehrad, Praha, 1994.

Doporučená literatura:
POKORNÝ, Petr, Literární a teologický úvod do Nového Zákona, Praha. Vyšehrad 1993. ISBN 80-7021-052-4.

Malá Bible: výbor z hlavních míst z knih Písma svatého Starého i Nového Zákona. Díl 4.: z Evangelií část první. Pořídil a poznámkami doprovodil František Kovář. 1. vydání. Praha: Ústřední rada Církve československé, 1958. 746 s.

Malá Bible: výbor z hlavních míst z knih Písma svatého Starého i Nového Zákona. Díl 5.: Evangelií část druhá. Pořídil a poznámkami doprovodil František Kovář. 1. vydání. Praha: Ústřední církevní nakladatelství, 1959. 768 s.

Malá Bible: výbor z hlavních míst z knih Písma svatého Starého i Nového Zákona. Díl 6.: Z apoštolských skutků i listů a ze Zjevení Janova. Pořídil a poznámkami doprovodil František Kovář. 1. vydání. Praha: Ústřední církevní nakladatelství, 1961. 881 s.

SÁZAVA, Zdeněk. Padesát novozákonních záhad. Praha ÚCN 1981.

MÁNEK Jindřich. Když Pilát spravoval Judsko - kapitoly z dobového pozadí Nového Zákona. Praha, Blahoslav 1980

BEAUMONT Mike, ABC Bible, Česká biblická společnost 2007,978-80-85810-50-9.

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html