SubjectsSubjects(version: 904)
Course, academic year 2022/2023
   Login via CAS
Preparatory Seminar on Biblical Knowledge of the Old Testament - L0504
Title: Proseminář biblických znalostí SZ
Guaranteed by: HTF - Katedra biblistiky a judaistiky (28-15)
Faculty: Hussite Theological Faculty
Actual: from 2020
Semester: winter
E-Credits: 3
Examination process: winter s.:
Number of self-study hours: 12 [hours/semester]
Hours per week, examination: winter s.:0/2 [hours/week]
Extent per academic year: 28 [hours]
Capacity: unknown / unlimited (unknown)
Min. number of students: unlimited
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: taught
Language: Czech
Level:  
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
priority enrollment if the course is part of the study plan
Guarantor: Mgr. Hana Tonzarová, Th.D.
Is interchangeable with: LBIB02
Annotation - Czech
Last update: Mgr. Hana Tonzarová, Th.D. (30.09.2020)
Předmět Proseminář biblických znalostí SZ seznamuje studenty s výběrem postav a dějů ze Starého zákona, jejichž charakteristika je podána (formou rozhovoru na základě předchozí četby biblického textu): období praotců, doba Mojžíšova do usazení v zemi, jednotné izraelské království, doba rozdělených království, doba poexilní. Kromě základních (asi dvanácti postav) se postupně účastníci prosemináře seznamují s více než sto dalšími postavami období SZ. Důraz se klade i na pochopení souvislostí. Absolvováním předmětu získává student základní znalosti v oblasti biblických postav a dějů. V případě přechodu na distanční výuku bude předmět Proseminář SZ vyučován formou přímé online výuky pomocí nástroje Adobe Connect v čase určeném rozvrhem fakulty. Předmět bude zakončen zápočtem, který bude udělen studentům, kteří absolvují průběžné testy během online hodin s celkovým průměrem alespoň 70%, s tím, že každý test pod 50% je třeba opakovat. Bližší informace a pokyny k instalaci Adobe Connect: Účastníci na PC a notebooku A.Webové konference doporučujeme spouštět v aplikaci Adobe Connect Meeting App. Aplikaci si stáhněte a nainstalujte pro Váš operační systém: ●Windows: http://www.adobe.com/go/Connectsetup ●Mac: http://www.adobe.com/go/ConnectSetupMac B.Spusťte aplikaci Adobe Connect. C.Na úvodní obrazovce: Welcome to Adobe Connect, do pole “Enter the Adobe Connect meeting URL” napište nebo vložte zkopírovanou adresu konference (např:https://el.lf1.cuni.cz/vyuka-anglictiny/) a klikněte na tlačítko “Continue”. D.Na další obrazovce klikněte na volbu “Vstup pro hosty”, napište do pole ”Jméno”vaše celé jméno a klikněte na tlačítko: “Vstoupit do konference”. E.Po úspěšném připojení do konferenční místnosti se otevře její obsah. Některé konference mohou mít nastavena jiná pravidla pro přístup do konferenční místnosti a je možné, že na povolení vstupu budete muset čekat. F.Nedoporučujeme spouštět konference Adobe Connect v okně Internetového prohlížeče. Účastníci s mobilními telefony a tablety Účastníci,kteří se budou připojovat ke konferenční místnosti z mobilního telefonu nebo tabletu si musí stáhnout a nainstalovat aplikaci Adobe Connect pro svůj operační systém. Také musejí mít kvalitní připojení k iternetu. Dále postupují podle uvedeného návodu. Adobe Connect app pro Android:https://play.google.com/store/apps/details?id=air.com.adobe.connectpro&hl=cs Adobe Connect app pro iOS:https://apps.apple.com/us/app/adobe-connect/id430437503A. Spusťte aplikaci Adobe Connect klepnutím na ikonu Connect B.Do pole “Enter Meeting URL” napište adresu konference / webináře, kterou jsteobdrželi e-mailem (např: https://el.lf1.cuni.cz/vyuka-anglictiny/) a klepněte na tlačítko“Next”. C.V okně bezpečnostního upozornění klepněte na: “Důvěřovat pro tuto relaci”. D.Na další obrazovce zkontrolujte, že je zaškrtnutá volba “Guest” a do pole “Yourname” napište vaše jméno a příjmení a klepněte na tlačítko “Enter”. E.V dalším kroku proběhne přihlášení a připojení ke konferenční místnosti v závislosti na nastavení. Některé konferenční místnosti mohou mít nastaveno, že vstup uživatelů do místnosti podléhá schválení. V takovém případě budete na vstup do konference několik okamžiků čekat, než bude Váš vstup schválen organizátorem webináře. Uživatelská příručka Adobe Connect https://helpx.adobe.com/adobe-connect/using/user-guide.htm
Syllabus - Czech
Last update: Mgr. Hana Tonzarová, Th.D. (30.09.2020)

Genesis. Mojžíš. Desatero. Jozue. Soudců. Rút. Sjednocené království: Samuel, Saul, David, Šalamoun. Rozdělené království - až do Babylonského zajetí. Ester. Daniel. Jób. Ezdráš. Nehemjáš.

Course completion requirements - Czech
Last update: Mgr. Hana Tonzarová, Th.D. (30.09.2020)

Studenti splní průběžné testy v průměru min. na 70% úspěšnosti. Studenti splní podmínku 80% docházky na proseminář. V případě přechodu na distanční výuku bude kladen důraz na absolvování průběžných testů během online výuky, opakování testů bude možné až ve zkouškovém období ve vypsaných termínech. Na základě splnění alespoň celkové 70% úspěšnosti testů (přičemž každý test pod 50% je třeba opakovat) obdrží studenti zápočet.

Literature - Czech
Last update: Mgr. Hana Tonzarová, Th.D. (30.09.2020)
Povinná literatura:
Bible: Písmo svaté Starého a Nového zákona (včetně deuterokanonických knih). 8. vydání (1. opravené vydání). Praha: Česká biblická společnost, 2001. XVI, 1816 s., 16 s. obr. přílohy. ISBN 80-85810-29-8.

NOVOTNÝ, Adolf. Biblický slovník. I. svazek A-P, II. svazek R-Ž. 3. vydání. Praha: Kalich - Česká biblická společnost, 1992. XII, 1406 s., 64 s obr. přílohy. ISBN 80-7017-528-1 (Kalich). ISBN 80-900881-1-2 (Česká biblická společnost).

DOUGLAS, J. D. (ed.). Nový biblický slovník. Přeložili Alena Koželuhová, Hana Nezbedová, Bohuslav Procházka, Jiří Štifter a Rostislav Matulík; mapy, nákresy a grafy Tomáš Prchal. 1. vydání. Praha: Návrat domů, 1996. Orig.: New Bible Dictionary. ISBN 80-85495-65-1.

www.biblenet.cz (Biblická konkordance)

Doporučená literatura:
Malá Bible: výbor hlavních míst z knih Písma svatého Starého i Nového Zákona. Díl 1.: Ze starozákonních knih Mojžíšových a historických. Pořídil a poznámkami doprovodil František Kovář. 1. vydání. Praha: Blahoslav, 1953. 637 s.

Malá Bible: výbor z hlavních míst z knih Písma svatého Starého i Nového Zákona. Díl 2.: Ze starozákonních knih prorockých. Pořídil a poznámkami doprovodil František Kovář. 1. vydání. Praha: Ústřední rada Církve československé, 1954. 1237 s.

Malá bible: výbor hlavních míst z knih Písma svatého, Starého i Nového zákona. Díl 3.: Ze starozákonních knih žalmů a mudrosloví. Pořídil a poznámkami doprovodil František Kovář. 1. vydání. Praha: Ústřední církevní nakladatelství, 1955. 966 s.

BIČ, Miloš. Ze světa Starého zákona I, Kalich, Praha 1986.

Bič Miloš. Ze světa Starého zákona II, Kalich 1989.

Bič M. Výklady ke Starému zákonu I, Kalich 1991, ISBN: 80-7017-408-0

Bič M. Výklad ke Starému zákonu II - V., Karmelitské nakladatelství 1996 - 1998.

Beaumont Mike, ABC Bible, Česká biblická společnost 2007, ISBN 978-80-85810-50-9

RENDTORFF, Rolf. Hebrejská bible a dějiny: úvod do starozákonní literatury. 3. vyd. Praha: Vyšehrad, 2003, ISBN 80-7021-634-4.

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html