SubjectsSubjects(version: 953)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Study stay abroad - HXPV0099
Title: Zahraniční studijní pobyt
Guaranteed by: Study and Students' Affairs Department (22-SO)
Faculty: Faculty of Law
Actual: from 2022 to 2023
Semester: both
Points: 0
E-Credits: 20
Examination process:
Hours per week, examination: 0/0, colloquium [HS]
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
Key competences:  
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level: basic
Note: course can be enrolled in outside the study plan
you can enroll for the course in winter and in summer semester
Guarantor: doc. JUDr. Mgr. Magdalena Pfeiffer, Ph.D.
Incompatibility : HP0681
Annotation - Czech
Předmět Zahraniční studijní pobyt je povinně volitelným předmětem odborných právních praxí, jehož podstatou je absolvování zahraničního studijního pobytu v rámci magisterského studijního programu Právo a právní věda.

Takovými studijními pobyty jsou pobyty v rámci programu Erasmus+, pobyty v rámci mezifakultních a meziuniverzitních dohod nebo vládních stipendií anebo pobyty, které před jejich zahájením schválí garant předmětu.
Hlavním předpokladem úspěšné účasti jednotlivých zájemců o zahraniční studijní pobyt je jejich velmi dobrá jazyková vybavenost v příslušném cizím jazyce (slovem i písmem), dále pak velmi dobré studijní výsledky a motivace ke studiu v zahraničí.

Last update: Šicnerová Barbora, Mgr. (26.09.2022)
Requirements to the exam - Czech

1.  Předmět Zahraniční studijní pobyt je zakončen kolokviem, které je samostatnou formou kontroly studia předmětu.

2.     Za úspěšné absolvování předmětu získá student 20 kreditů.

3.  O splnění předmětu rozhoduje garant předmětu po návratu studenta ze zahraničního studijního pobytu po předložení:

a) dokladů o délce a obsahu (absolvovaných kontrol studia) tamějšího studijního pobytu; b) zprávy o průběhu zahraničního studijního pobytu vypracované studentem po návratu v rozsahu min. 2 NS.

4.     Garant rozhodne o splnění předmětu pouze, pokud zahraniční studijní pobyt trval minimálně jeden semestr (tj. alespoň 3 po sobě jdoucí kalendářní měsíce) a pokud student splní v rámci tohoto zahraničního studijního pobytu na zahraniční univerzitě alespoň 3 kontroly studia v hodnotě alespoň 30 ECTS (popř. jejich ekvivalent udělený hostitelskou univerzitou).

Last update: Šicnerová Barbora, Mgr. (26.09.2022)
Syllabus - Czech

Zahraniční studijní pobyt probíhá podle pravidel programu nebo dohody, v jejichž rámci student vyjíždí do zahraničí.

Bližší informace o zahraničních studijních pobytech na fakultě jsou uvedeny na https://www.prf.cuni.cz/zahranici.

Last update: Šicnerová Barbora, Mgr. (26.09.2022)
Learning resources - Czech

Literatura a jiné zdroje (právní předpisy, judikatura apod.) specifikuje hostitelská univerzita dle zaměření příslušného studijního pobytu.

Last update: Šicnerová Barbora, Mgr. (26.09.2022)
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html