SubjectsSubjects(version: 945)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Legal Systems of the Countries of Latin America, South Asia and Oceania - HV3604
Title: Právní systémy zemí Latinské Ameriky, jižní Asie a Oceánie
Guaranteed by: Department of Legal History (22-KPD)
Faculty: Faculty of Law
Actual: from 2020
Semester: summer
Points: 0
E-Credits: 3
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:2/0, colloquium [HT]
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
Key competences:  
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
Old code: 110
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: doc. JUDr. ICLic. Záboj Horák, LL.M., Ph.D.
Teacher(s): doc. JUDr. ICLic. Záboj Horák, LL.M., Ph.D.
prof. JUDr. Jiří Rajmund Tretera
Class: právní dějiny
Classification: Law > Legal History
In complex pre-requisite: HMOD0013, HM0201
Files Comments Added by
download Oceánie otázky.pdf Otázkové okruhy doc. JUDr. ICLic. Záboj Horák, LL.M., Ph.D.
Annotation - Czech
Last update: Mgr. Barbora Šicnerová (14.09.2023)
Předmět se zabývá vývojem a současností právních institutů a ústavních principů indických zemí a zemí Zadní Indie, Indonésie, Filipín, Austrálie a tichomořských ostrovů. Dále se předmět zabývá právními principy předkoloniálních společností na amerických kontinentech, španělskou a portugalskou koloniální správou v Americe a právním vývojem latinskoamerických zemí od jejich osamostatnění do současnosti.
Teaching methods - Czech
Last update: doc. JUDr. ICLic. Záboj Horák, LL.M., Ph.D. (04.02.2022)

Výuka bude kontaktní, přednášky budou současně nahrávány. Příslušné odkazy budou v systému Moodle.

Requirements to the exam - Czech
Last update: Mgr. Barbora Šicnerová (14.09.2023)

1. Ústní zkouška ze základní orientace v okruzích uvedených v sylabu.

2. Na zkoušce, zápočtu či kolokviu nebude možno používat texty právních předpisů.

Syllabus - Czech
Last update: Mgr. Barbora Šicnerová (14.09.2023)

Tematické okruhy:

1. Právní instituty a ústavní principy indických zemí od starověku do britské nadvlády

2. Právní instituty a ústavní principy indických zemí za britské nadvlády

3. Právní instituty a ústavní principy indických zemí od osamostatnění

4. Právní instituty a ústavní principy v Barmě a v Thajsku od starověku do současnosti

5. Právní instituty a ústavní principy oblasti Malajska, Indonésie a Filipín

6. Právní instituty a ústavní principy Nové Guineje, Austrálie a tichomořských ostrovů v posledních staletích

7. Právní dějiny indiánských etnik v předkoloniálním období

8. Správa Latinské Ameriky v koloniálním období

9. Právní instituty a ústavní principy latinskoamerických zemí od jejich osamostatnění

Course completion requirements - Czech
Last update: doc. JUDr. ICLic. Záboj Horák, LL.M., Ph.D. (29.01.2018)

Podíl garanta na výuce činí 50 %.

Learning resources - Czech
Last update: Mgr. Barbora Šicnerová (14.09.2023)

Základní literatura:

1. FIŠER, Ivo. Indie, in: TUREČEK, Josef a kol., Světové dějiny státu a práva ve starověku. Praha. 1963. s. 97-114.

2. STRNAD, Jaroslav. Dharma jako zákon a řád ve starověké Indii, in: ANTALÍK, Dalibor (ed.). Zákon a právo.... Praha. 2010. s. 105-129.

3. POSPÍŠIL, Leopold. Legislativa v kmenové společnosti Papuanů kamenné doby, in: Pocta Karlu Malému. Praha. 1995. s. 15-24.

Ostatní literatura:

1. DUBOVSKÁ, Zorica, PETRŮ, Tomáš, ZBOŘIL, Zdeněk. Dějiny Indonésie. Praha. 2005. vybrané kapitoly.

2. WYATT, David K. Dějiny Thajska. Praha. 2004. vybrané kapitoly.

3. KAŠPAR, Oldřich. Dějiny Mexika. Praha. 1999. vybrané kapitoly.

Schedule by date
Day Date Description Teacher Files Note
Friday23.02.2024Právní instituty a ústavní principy indických zemí od védského období do konce říše velkých mogulů.doc. JUDr. ICLic. Záboj Horák, LL.M., Ph.D. 
Friday01.03.2024Právní instituty a ústavní principy Britské Indie.doc. JUDr. ICLic. Záboj Horák, LL.M., Ph.D. 
Friday08.03.2024Právní instituty a ústavní principy indických zemí od roku 1947.doc. JUDr. ICLic. Záboj Horák, LL.M., Ph.D. 
Friday15.03.2024Právní instituty a ústavní principy v Barmě, Thajsku a Indočíně.doc. JUDr. ICLic. Záboj Horák, LL.M., Ph.D. 
Friday22.03.2024Právní instituty a ústavní principy malajských zemí, Indonésie a Filipín.doc. JUDr. ICLic. Záboj Horák, LL.M., Ph.D. 
Friday05.04.2024Právní instituty a ústavní principy Nové Guineje, Austrálie, Nového Zélandu a tichomořských ostrovů.doc. JUDr. ICLic. Záboj Horák, LL.M., Ph.D. 
Friday12.04.2024Indiánská etnika před příchodem Španělů.doc. JUDr. ICLic. Záboj Horák, LL.M., Ph.D. 
Friday19.04.2024Iberoamerika v koloniálním období.doc. JUDr. ICLic. Záboj Horák, LL.M., Ph.D. 
Friday26.04.2024Iberoamerika v 19. století.doc. JUDr. ICLic. Záboj Horák, LL.M., Ph.D. 
Friday03.05.2024Iberoamerika ve 20. století a v současnosti I.doc. JUDr. ICLic. Záboj Horák, LL.M., Ph.D. 
Friday10.05.2024Iberoamerika ve 20. století a v současnosti I.doc. JUDr. ICLic. Záboj Horák, LL.M., Ph.D. 
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html