SubjectsSubjects(version: 945)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Intensive seminars in international law - HV3044
Title: Vícedenní intenzivní odborné semináře z mezinárodního práva
Guaranteed by: Department of Public International Law (22-KMP)
Faculty: Faculty of Law
Actual: from 2021
Semester: both
Points: 0
E-Credits: 3
Examination process:
Hours per week, examination: 0/0, colloquium [HT]
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
Key competences:  
State of the course: cancelled
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
you can enroll for the course in winter and in summer semester
Guarantor: prof. JUDr. Pavel Šturma, DrSc.
Pre-requisite : HP0851, HP0852
In complex pre-requisite: HM0601, HM2601
Examination dates   Schedule   Noticeboard   
Annotation - Czech
Last update: JUDr. Mgr. Alla Tymofeyeva, Ph.D. (08.06.2017)
Seminář je plánován na červenec 2017. Viz - http://www.prf.cuni.cz/news/letna-skola-pre-vsetkych-nadsencov-medzinarodneho-prava-trnava-3-7-cervence-1404055690.html
Aim of the course - Czech
Last update: JUDr. Věra Honusková, Ph.D. (30.04.2015)

Cílem předmětu je prohloubit znalosti mezinárodního práva v konkrétní oblasti.

Literature - Czech
Last update: JUDr. Mgr. Alla Tymofeyeva, Ph.D. (29.03.2018)
Obligatory:
  • Čestmír Čepelka, Pavel Šturma. Mezinárodní právo veřejné. 2008.
Teaching methods - Czech
Last update: JUDr. Mgr. Alla Tymofeyeva, Ph.D. (08.06.2017)

Seminář probíhá interaktivní formou: individuální a týmové úkoly, přednášky s využitím PPT.

Requirements to the exam - Czech
Last update: JUDr. Mgr. Alla Tymofeyeva, Ph.D. (08.06.2017)

Předmět bude zakončen potvrzením o účasti na výjezdním semináři a následným zapsáním kreditů na PF UK.

Syllabus - Czech
Last update: JUDr. Mgr. Alla Tymofeyeva, Ph.D. (08.06.2017)

Každému z vybraných účastníků bude zaslán aktuální program celého semináře.

Entry requirements - Czech
Last update: JUDr. Věra Honusková, Ph.D. (30.04.2015)

Předpokládá se znalost práva alespoň na úrovni III. ročníku právnické fakulty.

Registration requirements - Czech
Last update: JUDr. Mgr. Alla Tymofeyeva, Ph.D. (08.06.2017)

Absolvování předmětů Mezinárodní právo veřejné I a II.

Course completion requirements - Czech
Last update: JUDr. Mgr. Alla Tymofeyeva, Ph.D. (29.03.2018)

Podíl garanta na výuce činí 70 %.

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html