SubjectsSubjects(version: 945)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Seminar in psychology - HV3019
Title: Psychologický seminář
Guaranteed by: Department of Politology and Sociology (22-KPS)
Faculty: Faculty of Law
Actual: from 2020
Semester: summer
Points: 0
E-Credits: 3
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:0/2, colloquium [HT]
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
Key competences:  
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: JUDr. Jan Kosek, Ph.D.
Teacher(s): JUDr. Jan Kosek, Ph.D.
In complex pre-requisite: HMOD0020, HM2301
Annotation - Czech
Last update: Eva Kučerová (25.01.2021)
Psychologický seminář je koncipován jako rozšíření přednášek povinně volitelného předmětu Psychologie pro právníky a je určen studentům s hlubším zájmem o problematiku psychologie a jejího vztahu k právu. Z výše uvedených důvodů bude kapacita studentů omezena pouze na 20.

K bližším informacím vizte sekci "Požadavky ke zkoušce".
Syllabus - Czech
Last update: Eva Kučerová (25.01.2021)

 

Témata:

 

1)      Behaviorismus, psychoanalýza a problém svobodné vůle

2)      Psychologické experimenty (Milgram, Asch ad.) a jejich dopad na změnu vnímání lidského jednání a chování

3)      Sigmund Freud, jeho význam pro psychologii a další obory

4)      Erich Fromm, jeho typologie, etika a sociální psychologie nacismu

5)      Psychologie davu (Gustave Le Bon, Ortega y Gasset ad.)

6)      Syndrom Kitty Genoveseové a difúze odpovědnosti jako psychologický a právní problém

7)      Forenzní psychologie, Lombrosova teorie rozeného zločince a její kritika

8)      Psychologie výslechu a otázky interpersonální percepce v jeho průběhu; poučení z psychoanalýzy

9)      Problém relevance svědecké výpovědi, paměť a zapomínání, experimenty Elisabeth Loftusové

10)  Ovládá člověk situaci, nebo ovládá situace člověka? Luciferův efekt a Zimbardovy experimenty; význam situace a právo

11)  Specielní psychologické služby v rámci kriminalistické praxe; polygraf a profilování neznámého pachatele

12)  Pygmalion efekt a další chyby vyšetřovatelů (a nejen jich)

13)  Je konformismus „dobrý“ nebo „špatný“?

14)  Zločin a trest, (nejen) podle Dostojevského

15)  Kognitivní disonance a schopnost uznat chybu

Course completion requirements - Czech
Last update: Eva Kučerová (25.01.2021)

Kolokvium.

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html