SubjectsSubjects(version: 953)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Student Research: Non-Fiscal Law - Banking Law, Insurance and Financial Market Law - HV2918
Title: SVOČ: Finanční právo nefiskální - bankovní právo, pojišťovací právo a právo finančního trhu
Guaranteed by: Department of Financial Law and Finances (22-KFP)
Faculty: Faculty of Law
Actual: from 2021
Semester: summer
Points: 0
E-Credits: 4
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:0/0, colloquium [HT]
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
Key competences:  
State of the course: cancelled
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
Note: you can enroll for the course repeatedly
Guarantor: JUDr. Petr Kotáb, Ph.D.
Is incompatible with: HP4188
In complex pre-requisite: HM1801
Examination dates   Schedule   Noticeboard   
Annotation - Czech
Předpokladem úspěšného absolvování soutěže je předložení soutěžní práce a její následná ústní obhajoba před příslušnou oborovou komisí v souladu s pravidly soutěže SVOČ na PF UK.

Ústní obhajoby prací proběhnou v rámci studentské vědecké konference
Last update: Chromá Marta, doc. PhDr., Ph.D. (23.10.2019)
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html