SubjectsSubjects(version: 953)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Internship at courts IV (The High Court in Prague) - HV2043
Title: Odborná praxe - praxe na soudech IV. (Vrchní soud v Praze)
Guaranteed by: Department of Criminal Law (22-KTP)
Faculty: Faculty of Law
Actual: from 2021
Semester: winter
Points: 0
E-Credits: 4
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:0/0, colloquium [HT]
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
Key competences:  
State of the course: cancelled
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
Note: course can be enrolled in outside the study plan
Guarantor: JUDr. Jiří Mulák, Ph.D.
Class: Odborné praxe
Incompatibility : HPOP0000
Pre-requisite : HP0762
Is incompatible with: HXPV0006, HP4150
In complex pre-requisite: HM0701
Examination dates   Schedule   Noticeboard   
Files Comments Added by
download Praxe na soudech IV. (Vrchní soud v Praze)_evidence docházky 2018.pdf Evidence docházky Mgr. Viktor Hatina
download Reflexní deník odborné praxe.docx Reflexní deník Mgr. Viktor Hatina
download Zadání závěrečné eseje.pdf Zadání závěrečné eseje Mgr. Viktor Hatina
Annotation - Czech
Praxe probíhá na Vrchním soudu v Praze od října do poloviny prosince.
Obsahem odborné praxe jsou náslechy veřejných zasedání v trestních věcech a jejich následná analýza s předsedajícími soudci.
Účelem je prohloubení znalostí trestního práva hmotného (specializace: násilná, majetková, daňová i drogová kriminalita) a také trestního práva procesního (zaměření: řízení před soudem, odvolací řízení)
Před návštěvou zasedání se studenti seznamují s projednávanými případy studiem napadených rozsudků krajských soudů.
Odborná praxe na soudech IV. tedy nekopíruje výukový model odborných praxí na soudech I., II., III.
Studenti si v průběhu praxe vedou Reflexní deník.

Doba pro přihlašování od spuštění zápisu rozvrhu: 7 dní

Poslední den pro přihlášení: 1. 10. 2019
Last update: Mulák Jiří, JUDr., Ph.D. (09.09.2019)
Requirements to the exam - Czech

Studenti svou docházku na jednání evidují na formulářích dostupných v SIS. Vyplněný formulář potvrzení musí být doručen do boxu Potvrzení o splnění soudních praxí umístěného v podatelně fakulty nejpozději do poloviny ledna.

Do stejného termínu je třeba dále napsat odbornou esej v rozsahu 3 až 4 normostran na jedno ze zadaných témat. Bližší informace a témata jsou připojena v dokumentu zadání závěrečné eseje.

Last update: Mulák Jiří, JUDr., Ph.D. (09.09.2019)
Syllabus - Czech

Účast na soudních jednáních si studenti vybírají podle nabídky poskytnuté na úvodní schůzce. Nabídka je v průběhu semestru doplňována (studenti jsou informováni e-mailem).

Last update: Mulák Jiří, JUDr., Ph.D. (08.06.2019)
Registration requirements - Czech

Doba pro přihlašování od spuštění zápisu rozvrhu: 7 dní

Poslední den pro přihlášení: 1. 10. 2019

Last update: Mulák Jiří, JUDr., Ph.D. (09.09.2019)
Course completion requirements - Czech

1) Účast na veřejných zasedáních - nutné absolvovat alespoň 10 náslechů veřejných zasedání před Vrchním soudem v Praze.

2) Zpracování a odevzdání eseje

Last update: Mulák Jiří, JUDr., Ph.D. (07.09.2019)
Learning resources - Czech

Jelínek, J. a kol. Trestní právo procesní. 5. aktualizované a doplněné vydání. Praha: Leges, 2018.
Fenyk, J., Císařová, D., Gřivna, T. a kol. Trestní právo procesní. 7. aktualizované vydání. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2018.

Last update: Mulák Jiří, JUDr., Ph.D. (08.06.2019)
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html