SubjectsSubjects(version: 945)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Constitutional Systems - HV1201
Title: Ústavní systémy
Guaranteed by: Department of Constitutional Law (22-KUP)
Faculty: Faculty of Law
Actual: from 2023
Semester: summer
Points: 0
E-Credits: 3
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:2/0, Ex [HT]
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
Key competences:  
State of the course: cancelled
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
Old code: 120
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: JUDr. Věra Jirásková, CSc.
Class: ústavní právo
volitelné předměty pro 2. ročník
volitelné předměty pro 3. ročník
Classification: Law > Constitutional Law
Incompatibility : HP1201
Examination dates   Schedule   Noticeboard   
Literature - Czech
Last update: STUPKA (23.02.2005)
doporučená

  • V. Jirásková: Dokumenty k ústavním systémům, 1996, Karolinum, Praha, ISBN 80-7184-212-5 (kniha je k dispozici v knihovně PF)
  • J. Filip, Z.Koudelka: Soudobé ústavní systémy, 1996, Masarykova univerzita, Brno, ISBN 80-210-1363-X (kniha je k dispozici v knihovně PF)
  • V.Pavlíček a kol.: Suverenita a evropská integrace, 1999, Praha
  • V. Pavlíček a kol.: Transformace ústavních systémů zemí střední a východní Evropy, I., II. a III. díl, Praha 1999, 2000, 2001, ISBN 80-85889-31-5 (kniha je k dispozici v knihovně PF)
  • Vl. Klokočka: Ústavní zřízení evropských států, 1996, Linde, Praha, ISBN 80-7201-010-7 (kniha je k dispozici v knihovně PF)
  • Vl. Klokočka, E. Wagnerová: Ústavy států Evropské unie, 1997, Linde, Praha, ISBN 80-7201-056-5 (kniha je k dispozici v knihovně PF)

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html