SubjectsSubjects(version: 953)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Selected Chapters from German Legal History - HV0571
Title: Vybrané kapitoly z německých právních dějin
Guaranteed by: Department of Legal History (22-KPD)
Faculty: Faculty of Law
Actual: from 2020
Semester: summer
Points: 0
E-Credits: 3
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:2/0, colloquium [HT]
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
Key competences:  
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
Old code: 57
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: doc. JUDr. Radim Seltenreich
Teacher(s): doc. JUDr. Radim Seltenreich
Class: právní dějiny
Classification: Law > Legal History
Incompatibility : HP0571
In complex pre-requisite: HMOD0013, HMOD0013, HM0201
Annotation - Czech
Předmět se zabývá klíčovými událostmi německých právních dějin,když jeho předností je možno studentů seznámit se přímo se zněním rozhodujících pramenných materiálů v německém jazyce.
Last update: Boháčová Eva (25.11.2014)
Literature - Czech
povinná

  • Student obdrží na prvé hodině nakopírované materiály především z knihy - K. Kroeschell: Deutsche Rechtsgeschichte (1-3), 1992, Opladen

doporučená

  • G. Köbler: Deutsche Rechtsgeschichte, 1996, Mnichov
  • D. Willoweit: Deutsche Verfassungeschichte, 1997, Mnichov

Last update: STUPKA (23.02.2005)
Teaching methods - Czech
 Přednášky budou prezenční. Pokud to již nebude možné, budou přednášky streamovány, nebo bude výuka probíhat v MS Teams, nebo budou studentům poskytnuty předtočené přednášky, nebo podkladové písemné materiály.
Last update: Blažek Lukáš, JUDr., Ph.D. (07.02.2022)
Requirements to the exam - Czech

Na zkoušce, zápočtu či kolokviu nebude možno používat texty právních předpisů.

Last update: Šejdl Jan, JUDr., Ph.D. (30.12.2019)
Syllabus - Czech

Předmět "Vybrané kapitoly z německých právních dějin" je vyučován jako jednosemestrální vždy v letním semestru. Jeho cílem je seznámit studenty detailněji s rozhodujícími událostmi německých právních dějin (viz nástin obsahu přednášek), kdy předností kurzu je na rozdíl od "Klasických přednášek" přímá práce s pramennými materiály v německém jazyce.

Předmět je volitelný v rámci výuky katedry právních dějin.

Last update: Boháčová Eva (25.11.2014)
Course completion requirements - Czech

100%

Last update: Šejdl Jan, JUDr., Ph.D. (31.01.2018)
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html